BASAHIN SA FILIPINO! Maaaring basahin ang pahinang ito sa FILIPINO. Gawin lamang i-click ang salitang "TRANSLATE" sa kanang bahagi sa itaas at piliin ang pagsalin mula Ingles sa Filipino.
June 29, 2020

Notable Batangueños

This page contains links to articles about Batangueños remembered for their remarkable contributions to history, culture and society.


If you wish to make a donation to Batangas History, click on the Donate button below:

Leave a comment: