BASAHIN SA FILIPINO! Maaaring basahin ang pahinang ito sa FILIPINO. Gawin lamang i-click ang salitang "TRANSLATE" sa kanang bahagi sa itaas at piliin ang pagsalin mula Ingles sa Filipino.
June 29, 2020

Batangas in the Pre-Hispanic Era

This page contains links to articles about Batangas before the arrival of the Spanish conquistadors.


If you wish to make a donation to Batangas History, click on the Donate button below:


Leave a comment: