Haligue Kanluran, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Haligue Kanluran, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Haligue Kanluran, Batangas (Town), Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Haligue Kanluran, Batangas Town, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HALIGUE KANLURAN
Part I – History

History and Cultural Life of the Barrio

1. Present official name: Haligue Kanluran.

2. Derivation: The name Haligue means post.
This name was derived from a steep column of solid rock that resembles a post. This is to be found in [the] mountain range of Talim. Peña, Tandula, Maruklap, and Coto-coto are the sitios of the barrio.

3. Date of establishment: Could not be ascertained.

4. Original families: The Balmeses, the Agtays, the Arcoirezes and the Franes.

5. List of tenientes from [the] earliest time to date arranged in chronological order:

(1) Eliseo Balmes
(2) Hilarion Magadia
(3) Pedro Balmes
(4) Felix Lualhati
(5) Pedro Balmes
(6) Anastacio Agtay
(7) Pedro Balmes
(8) Simeon Manalo

6. There are no old barrios or sitios depopulated or extinct.

7. There are no historical sites, structures, buildings or other ruins in this barrio.

8. There was no important event or incident that took place in this barrio during the Spanish period.

9. (a) No destruction of lives and properties or institutions during World War II.
(b) Only the school building was destroyed during the war. It was reconstructed in 1950 with the Rehabilitation Fund.

[p. 2]

PART II – Folkways

1. Ang ina kung nahihirapan sa panganganak ay karaniwang hinihipan ng asawa sa bumbunan. Sa gayon, ang paniniwala ng mga tao’y napapadali ang paglabas ng bata sa sangmaliwanag.

Barrio folks believe that to insure quick delivery, the husband of the expectant mother should blow on the crown of her head when he sees her suffering from the pain. This is supposed to relieve her sufferings.

2. Ang kaugalian sa pagbibinyag: Hindi kaagad dinadala ang sanggol sa simbahan upang mabinyagan ng pari. Sa isang seremonya na kung tawagin nila ay pagbubuhos tubig na ginagampanan ng isang matandang lalake ng pook, ay binibinyagan nila ang bata. Alam din nila na hindi sapat ito sapagkat dinadala rin nila ang bata sa simbahan sa takdang panahon upang binyagan ng pari.

It is the common practice in this barrio to baptize the child in their homes not by a priest, but by an old man of the place. This practice is called “Buhusan” in that place. The same child is sooner or later brought to church for a formal baptism solemnized by the priest.

3. Pagaasawa: Ang isang binate sa nayon na nais na magasawa’y dumadaan ng malaking hirap at gumugugol ng malaking halaga lalo’t kung siya’y anak ng isang may kaya sa buhay. Kailangang tumulong siya sa lahat ng gawain ng mga magulang ng dalaga, magbigay ng sari-saring ikatutuwa ng loob ng dalaga at ng mga magulang nito, at dumaan sa maraming pagsubok bago siya ay maging karapatdapat sa kamay ng kanyang iniibig.

A young man who wishes to marry a certain girl must undergo trials and incur expenses before he could marry her. He must help the parents of the girl in their work whether in the field or elsewhere. He must fetch water, gather firewood, and help in the household. During this period of courtship, he is under strict observation especially by the parents of the girl and her relatives.

4. Namatayan: Kapag namatayan ang isang maganakan, ang mga ito’y hindi nagluluto ng anumang gulay na talbus ng halaman o dahon. Ang pamahiin nila’y maaaring may sumunod na mamatay sa kanilang angkan. Pinapalipas nila muna ang siyam na araw bago sila maggulay ng anumang gulay na sariwa.

[p. 3]

PART II – Folkways

1. Ang ina kung nahihirapan sa panganganak ay karaniwang hinihipan ng asawa sa bumbunan. Sa gayon, ang paniniwala ng mga tao’y napapadali ang paglabas ng bata sa sangmaliwanag.

Barrio folks believe that to insure quick delivery, the husband of the expectant mother should blow on the crown of her head when he sees her suffering from the pain. This is supposed to relieve her sufferings.

2. Ang kaugalian sa pagbibinyag: Hindi kaagad dinadala ang sanggol sa simbahan upang mabinyagan ng pari. Sa isang seremonya na kung tawagin nila ay pagbubuhos tubig na ginagampanan ng isang matandang lalake ng pook, ay binibinyagan nila ang bata. Alam din nila na hindi sapat ito sapagkat dinadala rin nila ang bata sa simbahan sa takdang panahon upang binyagan ng pari.

It is the common practice in this barrio to baptize the child in their homes not by a priest, but by an old man of the place. This practice is called “Buhusan” in that place. The same child is sooner or later brought to church for a formal baptism solemnized by the priest.

3. Pagaasawa: Ang isang binate sa nayon na nais na magasawa’y dumadaan ng malaking hirap at gumugugol ng malaking halaga lalo’t kung siya’y anak ng isang may kaya sa buhay. Kailangang tumulong siya sa lahat ng gawain ng mga magulang ng dalaga, magbigay ng sari-saring ikatutuwa ng loob ng dalaga at ng mga magulang nito, at dumaan sa maraming pagsubok bago siya ay maging karapatdapat sa kamay ng kanyang iniibig.

A young man who wishes to marry a certain girl must undergo trials and incur expenses before he could marry her. He must help the parents of the girl in their work whether in the field or elsewhere. He must fetch water, gather firewood, and help in the household. During this period of courtship, he is under strict observation especially by the parents of the girl and her relatives.

4. Namatayan: Kapag namatayan ang isang maganakan, ang mga ito’y hindi nagluluto ng anumang gulay na talbus ng halaman o dahon. Ang pamahiin nila’y maaaring may sumunod na mamatay sa kanilang angkan. Pinapalipas nila muna ang siyam na araw bago sila maggulay ng anumang gulay na sariwa.

[p. 3]

When a member of the family dies, they do not eat or even cook leafy vegetables. If they do, they believe that someone in the family may contract disease and die.

5. Paglilibing: Ang pagpapanaog ng bangkay sa bahay ay sinasabayan ng pagtatapon ng isang tabong tubig sa lupa. Pag ihuhulog na ang bangkay sa hukay ng mga taong malapit ay naguunahang maghagis ng kaunting kipil na lupa sa hukay.

When the dead is brought down from the house, someone throws a bowl of water after it. When the coffin is to be lowered into the grave, persons throw soil into the pit.

6. Pagdalaw: Ugali ng isang may nais dumalaw sa kanilang kamag-anak ay mag taglay ng mga ikatutuwa ng loob ng dinadalaw.

Whenever somebody wishes to visit his relatives, he brings with him something as present to his host.

7. Mga Fiesta: Ang Flores de Mayo ang karaniwang ipagdiriwang ng mga taga nayon. Karaniwang ipinagdiriwang ito ng boong saya at kasayahan ng loob, lalo na ng mga kadalagahan at kabinataan. Pinagugulan nila ito ng di-mumunting halaga at pagod. Nagkakaroon sila ng paligsahan sa kagandahan. Mayroon din silang sari-saring palaro sa nayon, gaya halimbawa ng pag-akyat sa may sebong kawayan.

Flores de Mayo (Flowers of May) or Sta. Cruz de Mayo is the only festival celebrated by the people with extravagance. They enjoy the occasion very much. In connection with this festival, they hold beauty contests to select the most graceful and beautiful young lady to grace the final day of the celebration. They also hold competitive games for small boys and girls like pole-climbing.

8. Pamahiin:

(a) Kailangan kung magtatanim ng saging ay ang magtatanim ay busog. Pag nagtanim ang gutom ay payat ang bunga ng saging.

If someone will ever plant bananas, he must see to it that his stomach is full so that the fruits will be big and healthy
(b) Huwag ituro ang bahaghari (balangay). Pagiti-

[p. 4]

nuro mo ang iyong mga daliri yaong balangaw ay makikilo at hindi maitutuwid muli ng iyong daliri.

Don’t point to the rainbow, for your finger might become crooked and it cannot be straightened anymore.

(c) Pa gang mga inahing manok ay nagputakan sa anomang oras sa gabi, iya’y nangangahulugang may magtatanang dalaga na kasama ang kaniyang minamanal.

Whenever the hens cackle at night, lovers will elope.

(d) Kung tumatawa ang apoy, anila’y may panauhing darating.

If fire seems to laugh as it blazes, it is believed that some visitors will arrive.

Popular Songs, Games, Amusements

1. Games: Kung may buwan ang gabi at maliwanag, patentero o tubigan ang karaniwang laro ng mga bata. Ang aliwan ng mga matatanda ay larong Tres-Siete sa baraha, ang una, at Entre-Seis ang pangalawa. Itong larong ito ay bilangan. Ang unang makabilang ng dalawampu at isa ay siyang panalo. Itong mga larong ito’y pinaglalabanan ng dalawang kumpunan (team).

Huwego de Preña ang karaniwang laro ng mga binate at dalaga.

Walang palasak na kanta dito sa nayong ito. Gayon pa man sa kanilang subli ang lagging kinakanta nila’y mga awit na hango sa babasahing Tagalog, gaya baga ng korrido original, at mga tugma.

Patintero or tubigan is the popular game among the little boys and girls. These names are usually played by two opposing teams. The game is played with score. The team getting the most number of homes by the game stops is the winner.

Tres-Siete or Entre-Seis, games on cards, is played by the elders. These games are played by two opposing teams. The game is played with score. Twenty-one is the winning score.

In this locality, popular songs are quite absent, except the awit which is sung by those who dance the native subli.

[p. 5]

Proverbs and sayings:- Mga Salawikain

a. Suwihin ng suwihin, huwag lamang turan ang saging.
Mention it many times, but do not mention the name once.
b. Magpakataas-taas ang lipad ng "taing baboy" sa lupa rin ang kuy-kuy.
The "taing baboy" can soar a great height, but it has always to go to the ground.
c. Mahirap ang mag-ipon, madali ang magtapon.
It's hard to accumulate, but easy to throw away.
d. Ang hipong tulog sapilitang madadala ng agos.
A sleep shrimp would naturally be carried by the current.

15. Methods of measuring time

Tinitiyak nila ang oras sa araw sa pamamagitan ng kanilang anino o anino ng isang kahoy na buhay. Ang oras sa gabi tinitiyak sa pamamagitan ng tilaok ng tandang.

They usually tell the time of the day by means of the length of their shadows. They tell time of the night by the crowing of the cocks.

16. Folktales are absent in this locality.

PART THREE: Other Information

17. No books or documents are available in this village.

18. No Filipino authors ever lived in this barrio.

Notes and references:
Transcribed from “Haligue Kanluran,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post