Lilinggiwan, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Lilinggiwan, Batangas (Town), Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Lilinggiwan, Batangas (Town), Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Lilinggiwan, Batangas Town, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO OF LILINGGIWAN

1. The present official name of the barrio – Lilinggiwan

2. Derivation – This name was derived from the native vine used for rope, hinggiw which used to be found plentifully in this barrio. This barrio has no sitios. In fact, it was only a sitio of Ilijan.

[p. 2]

3. Date of establishment: The date it was established cannot be ascertained.

4. Original families – Bayetas and Macalalads.

5. List of tenientes from the earliest date – These persons were not barrio lieutenants. They were merely assistants to the barrio lieutenant of Ilijan. They were then called concellarios.

a. Silvino Mendoza
b. Pedro Melandrez
c. Francisco Aclan
d. Francisco Bayeta
e. Simeon Aclan
f. Pascual Aclan (Present incumbent.)

6. Stories of old barrios or sitios depopulated or extinct – None

7. Historical sites, structures, buildings, or old ruins – None

8. There are no important events, or incidents that took place in this sitio.

9. a. There were no destruction of lives, properties or institutions during the war.

b. During the war of 1941, many people evacuated to this place.

Part II
Folkways

1. Kung ang ina sa kanyang panganganak ay nagluluat o nagdadanas ng malaking hirap ay karaniwang ang hagdanan ay patumbalik na isinasandal. Ayon sa kanilang paniniwala ay ang gayon nakapagpadali ng paglagsang ng bata.

Sometimes, a mother delivering suffers very much. To case up the delivery, the stairs are usually inverted or placed upside down.

2. Kaugalian sa pagbibinyag: Ang bata ay binibinyagan ng panalan sa pamamagitan ng tinatawag na “buhos tubig.” Ang gumaganap nito’y ang pinakamatanda sa nayon.

It is the common practice of the people to give the

[p. 3]

name to the child by a ceremony called “buhusan o buhos tubig.”

3. Pagaasawa: Ang isang binate sa bukid ay dumadaan sa maraming pagsubok at gugol sa pagaasawa. Kailangang maghanda siya sa lahat ng maaaring hingin sa kanya ng magulang ng babae – gaya baga ng tinatawag na “Bigay-kaya.”

A young man who wishes to marry must undergo many trials in his courtship. He must be prepared to do all kinds of work, and further be prepared to give a certain dowry to his bride-to-be.

4. Namatayan: Ang isang maganakan kung namamatayan ay hindi nagwawalis ng bahay of bakuran nila sapagkat ayon sa kanilang paniniwala ay para daw winawalis ang buhay ng tao.

If a member of a family dies, it is prohibited among the members of that family to sweep the room or the yard. They say it has a bad effect on the family itself.

5. Paglilibing: Pag naipanaog ng bahay ang bangkay, kaagad na ang isang sahig ng bahay ay tinitiklap at itinatapon na kasabay ang paghahagis ng isang tabong tubig.

Immediately after the dead is brought downstairs, one of the bamboo floorings is removed and thrown outside together with a tin of water.

6. Pagdalaw: Ang isang may nais dumalaw sa kanyang mga kasama, maging kamaganak o hinde, ay lagging may taglay na anomang bagay na ikatutuwa ng dinatnan.

If one wants to visit his relatives or friends, he brings with him something as present to his host.

7. Mga Pagdiriwang: Karaniwang ipinagdiriwang sa bukid ang pista ng nayon, “Flores de Mayo,” at iba pa. Sa pagkakataong ito’y sila’y gumugugol ng di kakaunting halaga.

The festivals commonly observed in the locality are the barrio fiestas and the Flores de Mayo and other occasions. These affairs usually entail too much expenses on the part of the people.

[p. 4]

8. Pamahiin: Kung nagtatanim ng saging ay sa pagtatabon ay dapat malayo ang nagtatanim sa puno at hinde siya natingala o tumitingin sa itaas. Ayon sa kanilang paniniwala ay sa ganito’y magiging malayo ang suwi sa puno at ang halaman ay hindi tataas pa sa tao kung nakatayo.

When they plant bananas, they are far from the body of the plant and they don’t look up. They say that they do these things so that the shoots would be far from the mother plant and the plant itself would not be higher than a man’s height.

Puzzles and Riddles

1. Palaisipan: May tatlong pusa sa ibabaw ng mesa. Bawa’t isang pusa’y nakakakita ng dalawang pusa. Ilang pusang lahat ang nasa mesa? Tatlo.

There are three cats on the table. Each one sees two other cats. How many cats are on the table? Three. Explanation: A cat sees the other two cats on the table.

2. Saan nagsimula ang umaga? (Sa titik na U)

Where does morning (umaga) begin? (From [the] letter U)

3. Aling ilog ang walang tubig? (Ilog sa mapa)

Which river has no water? (River on the map)

4. Baboy ko sa pulo, balahibo’y pako. (Nangka)

A pig covered with hair of nails. (Jackfruit)

5. Nanganak ang birhen, itinapon pati lampin? (Puso ng saging)

When the virgin gives birth, she throws away the diapers.

6. Narito na si bayaw, dala-dala ang ilaw. (alitaptap)

Here comes brother-in-law with a lantern. (Firefly)

7. Hinde tao, hinde hayop, sumusulat ng C.D.O? (Buwan)

It is neither man nor animal but it can write C.D.O. (Moon)

Proverbs and Sayings
(Mga Salawikain)

1. Magpakahaba-haba man ang procesyon, sa simbahan din ang urong.
No matter how long the procession is, it returns to the church.

[p. 5]

2. Magpakataas-taas ng lipad sa lupa rin ang lagpak.
You may soar to the heights but will always land on the earth.
3. Mahirap ang mag-ipon, madali ang magtapon.
It is hard to accumulate, it is easy to spend.
4. Madali ang maging tao; mahirap ang magpakatao.
It is easy to be born, but it is hard to become a real man.
5. Mabaho man ang daliri mo; hindi mo maipapakain sa aso.
Your finger may be rotten, but you cannot feed it to the dogs.

Pagtingin sa horas

Tinitiyak nila ang oras sa pamamagitan ng anino o pagtingin nila sa lagay ng araw sa langit. Sa gabi, nasasabi nila ang oras sa pamamagitan ng tilaok ng manok.

They tell the time by looking at the sun during the day or looking at their shadows. At night, they tell the time by the crowing of the cocks.

Part III – Other Information

1. No books or written documents treating of the Philippines are available in this locality.

2. No Filipino authors residing in this locality.

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio of Lilinggiwan,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post