Gulibay, Bauan, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Gulibay, Bauan, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Gulibay, Bauan, Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Gulibay, Bauan, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORICAL DATA OF GULIBAY

1. The official name of the barrio is Gulibay.

2. During the Spanish Regime, the soldiers were distributed evenly all over the archipelago. Each battalion was stationed in a place to maintain peace and security of that place.

After months of staying in this place, their Commanding Officer ordered them to climb up the hill to find out as to whether the place was safe from bandits and other roving lawless people. At that time, this place was a very rude type of village and houses were very few. Two of the soldiers started to climb up the hill bound to look out if the place was safe and that no bandits were roving over the place. When they reached the top of the hill, they found out that the place was safe and that there were no lawless people hiding in that place. After a short time, they got tired and thirsty so they started back to their camp. On the way, they dropped in a hut. In that hut was a beautiful lady who was sick with “Tagulabay,” which is now known as “Ewan-ewan.” The soldiers asked for a glass of water to quench their thirst, but the lady was sick yet she gave them water to drink. After the soldiers had drunk, they inquired the name of the place. The lady, being innocent of the thing, answered, “Tagulabay.” So the soldiers, on the other hand, thought the name of the place was “Tagulabay.” From that time, the place was called Tagulabay. After a couple of months, the place [was] called Gulibay in order to eliminate the difficulties in the pronunciation of the word. This was how the place was called “Gulibay.”

3. The place was established later after the registration of its name.

4. Gulibay, a barrio was small in area and less in population and in the number of houses. It has now increased in number of families. Some of those original families are Mang Iro, Mang Dario, Pablo, Teroy, Valentin Asilo, Isidro, Terio, Victor Abacsa, Dionicio Magboo, Bador Santoyo and Iming Guia and also including the Cabesas.

5. The different Cabesas and Tacio Magboo. Most of these Cabesas were succeeded by either their sons and/or their their brothers. Together with the Cabesas were the Tenientes. They were Posidio, Florencio, Antonio Magboo, Victor Guia and Felipe Datinguinoo, the present one.

[p. 2]

6. There is no depopulated place or extinct in the barrio of Gulibay.

PUZZLES AND RIDDLES

1. Baston in Adan hindi mabilang-bilang - - - - Ulan
2. Oo nga’t mangga nasa ilalim ang mata - - - - Pinya
3. Bahay ng alwage iisa ang haligi - - - - - - - Bahay ng Kalapati
4. You cannot go in without license - - - - - - Toilet
5. Alin kaya ditto sa sangsinukob ang kamay ay nasa likod - - Lipya
6. Bahay ni Kiko punong-puno ng ginto - - - - - Itlog
7. Bumili ako ng alipin, mataas pa sa akin - - Sumbrero
8. Manok ko sa parang singkaran ang tapang - - - Sili
9. Tumindig walang paa, lumuluha ay wala mata – Kandila
10. Apat na sundalo, iisa ang sumbrero - - - - - - Bahay
11. Kabayo ng hari sa buntot ang tali - - - - - - Ulan
12. Dalawang mabilog, malayo ang abot - - - - - - - Mata

Informer: Ciriaco Magboo

PROVERBS

1. Pag hangin ang itinanim, bagyo ang aanihin.
2. Pag may tinanim, may aanihin.
3. Pag may tinago ay may madudukot.
4. Ang taong malikot, nakakayapak ng ipot.
5. Ang batang masunurin madalas palarin.
6. Ang mahinhing dalag sa kilos nakikilala.
7. Huwag sisiguro, kurisma man ay nabagyo.
8. Tuksuhin mo ang maganda, ay saiyo’y nakatawa.
9. Biruin mo iyong pangit, ay saiyo’y magagalit.
10. Magtanim ka ng maaga, mag-aani kang walang sala.
11. Ang lumalakad ng mahina, matinik man ay mababa.
12. Ang taong matiyaga, siyang nagtatamo ng gantimpala.
13. An honest penny is better than a stolen dollar.
14. A friend in need is a friend indeed.
15. After the storms come the calm.
16. Ang taong mahina’y madaling mapinsala.
17. Iron is destroyed by its own rust.
18. Ang taong matulugin, malayong palarin.
19. Bend the tree while it is still young.
20. Still water runs deep.
21. Nasa bibig na ay nalaglag pa rin.
22. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
23. Ang taong gipit sa patalim ay nakapit.
24. A good name is better than riches.
25. The greatest talkers are the least doers.

Informer: Ciriaco Magboo

[p. 3]

15. Measuring Time:

The people in these barrios are accustomed in telling time without the use of clocks and watches. But how? These are the ways by which they can ascertain the approximate time of day:

1. By the inclination of the sun.
2. By the position of the moon.
3. By the consideration of time the pupils are dismissed from class.
4. People living near the provincial roads determine the time by the passing of the B.T.Co. buses.
5. By the crowing of the roosters at night.
6. By the ringing of the church’s bell.
Informer: Ciriaco Magboo

16. OTHER FOLK TALES

ANG PINAGBUHATAN NG CHICO

Noong kaunaunahang panahon ay mayroong mag-ina na nakatira sa maliit na dampa sa tabi ng bundok na malapit sa ilog. Ang ngalan ng ina ay Jacoba at ang anak naman ay Damiana. Ang gawain ng ina ay maglako ng mga bungang kahoy kaya’t ang anak ay siyang laging ayaw sa bahay at siyang nagdidilig at nag-aalaga ng halamanan. Ang batang iyang ay magandang babae, kaya’t maraming mga lalaking natutuwa sa kanyang alindog, kaya’t ang kanyang ina ay lagging inaalalang maiiwan sa bahay.

Isang hapon na wala sa kanila ang kanyang ina, siya ay nagpunta sa ilog upang kumuha ng tubig ng pandilig. Siya ay nakapakinig ng boses na ang sabi ay, “Damiana, ako lamang ay iyong ibigin ay bibigyan kita ng malaking kayamanan.” Si Damiana ay natakot at dali-daling nagpunta sa kanyang bahay. Noong siya ay dumating sa kanyang bahay ay naroon na ang kanyang ina. Siya ay naiyak at takot na takot pa. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya ay naiyak. Sinabi niya na siya ay nakapakinig ng isang boses sa ilog na siya raw ay bibigyan ng malaking kayamanan kung kanyang iibigin lamang. Ang kanyang ina ay naparoon sa ilog. Ang kanyang nakita ay isang matanda na napakahaba ang balbas. Itinanong ng matanda kung nasaan si Damiana. Ang sagot ng ina ay nasa kanilang dampa at naiyak dahil sa napakinggang boses. Ang sabi ng matanda, kung ganoon siya’y takot sa akin at siya’y hindi ko na bibigyan ng malaking kayamanan. Ito lamang batong ito ang iyong ibigay sa kaniya. Sabihin mong

[p. 4]

itanim lamang ng hanggang siko at ito ang kanyang mapapakinabangan. Ito ang pinagbuhatan ng Chicong halaman.

THE ORIGIN OF THE CHICO TREE

A very long time ago, there lived at the foot of the mountain a woman with a daughter. The work of the mother was to sell some fruits. The work of the daughter was to water and to take care of the plants; that was why she was always alone in the house. Damiana was a beautiful girl and many gentlemen wished to marry her, that was why her mother was afraid to leave her alone in the house.

One afternoon when her mother was not at their house, Damiana went to the river to get water to water the plants. While she was in the river, she heard a voice, “Damiana, if you love me I’ll give [you] an immense wealth. Damiana was frightened and she hurriedly went home. When she reached her house, she saw her mother. She cried. She told her mother that she went to the river and heard a voice which said, “Damiana, if you love me, I’ll give you an immense wealth!” The mother went to the river. When she reached the river, she saw an old man having a long beard. The old man said, “Oh! I’ll not give her immense wealth. Give this seed to her and tell her to plant it as deep as her elbow and she will get some benefits from it.” This was the origin of the Chico Tree.

17. Information on books and documents treating of the Philippines of their owners. None in the locality.

18. The names of Filipino authors born and residing in the community, the titles and subjects of their works, whether printed or in manuscript form, and the names of persons possessing these. None in the locality.

Data submitted by:
COSME GUIA
Notes and references:
Transcribed from “Historical Data of Gulibay” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post