Mabalor, Ibaan, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Mabalor, Ibaan, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Mabalor, Ibaan, Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Mabalor in the Municipality of Ibaan, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO MABALOR
PART I HISTORY

1. Present official name of the barrio – Mabalor

2. Popular name of the barrio – Mabalor

3. Date of establishment – not known

4. Original families – Panganiban, Portugal, Repollo, Gomez and Bicol

5. List of tenientes – Braulio Panganiban, Victorino Rabano, Gavino Rosaria, Juan Gomez, Jose Gomez, Rafael Portugal, Victorino Rosaria, Geronimo Bicol, Juan Rosaria, Roberto Repollo, Ciriaco Alido, Roque Rabano, Vicente Rosaria, Telesforo Gomez, Leoncio Repollo.

6. FOLKWAYS

10. Traditions, customs, and practices in domestic and social life:

11. Salawikain:

1. Ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa pupuntahan.

2. Ang kita sa bula sa bula rin mawawala.

3. Humihip ka sa lusong sa mukha mo ang tapon.

4. Ang sakit ng kalingkingan damdam ng buong katawan.

5. Ang uling ng iba’y bago mo punahin, ang uling mo muna ang iyong pahirin.

6. Huag ka munang magbilang ng manok hangga’t di pa pisa ang itlog.

7. Bahay man ay bato at tumira’y kuago, daig pa ng kubo ng tumira’y tao.

8. Kung ikaw ay liligo sa tubig aagap at baka abutin ng tabsing ng dagat.

9. Igalang mo ang sa ibang karapatan at nang ang karapatan mo’y igalang.

10. Kung anong itinanim tahas na siyang aanihin.

11. Kung maikli pa ang kumot, mag-agwantang mamaluktot, at kapag humaba at lumapag, saka mag-unatunat.

12. Kahoy na babad sa tubig sa apoy ay huag ilalapit at kapag nadangdadang ng init sapilitang magdidikit.

13. Ano mang tibayin ng piling abaka hindi mangyayari kapag nag-iisa.

14. Kilala sa bulalong ang magiging bombong.

15. Ang walang hirap sa pagtitipon ay walang hinayang sa pagtatapon.

16. Dapat maging hatol sa sino ma’t alin ang kaunting dunong dapat na ilihim at pag nakatapat ng matalimtalim, paparis sa sukang lumipas ang asim.

17. Matagal sa gutom ang walang makain, matagal sa init ang walang masawing.

[p. 2]

Mga Bugtungan –

1. Pantas ka man at marunong, turan mo kung alin ang bapor natin na lumalakad sa katihan, ay walang pinaglalagyan kung di ang gamit nating mayal [mahal?] ….. plantsa

2. Pantas ka man at marunong, nag-aral ka’t tapos ng high school ay manong turan mong kung alin dito sa mundo ang nabubuhay ay walang but-o – linta

3. Ako’y may tanim na tibig sa tabi ng tubig, idinilig ko’y hamog, bumahay luwig-luwig. – balatong.

4. Bulak na di masulid, patpat na di malapat, gintong di maisabit. – itlog

5. Bumili ako ng alipin, naging tungkuli’y mataas pa sa akin. – sombrero

6. Isang mahabang tikin hindi umabot sa susungkitin kung di kikiluin. – kamay

7. May paa at may kamay ngunit ngipin ang iginagapang. – kalmot

8. May kamay, walang paa; may mukha, walang mata. – urasan

9. Ang nangauna’y nagsisisi, kumakarimot ang nanghuhuli. – pagaasawa

10. Kaibigan kong bulilit, laging sa puwit kumakabit. – upuan

11. Manga manok kong puti, nangaghapon sa daliri. – kuko

12. Kung bata pa ay may tapis, pag tumanda nag-aalis. – kawayan

13. Punong bungbong, sanga’y anos, bunga’y gatang, lama’y lisa’y. – papaya

14. Lumalakad, lumuluha, nag-iiwan ng balita. – fountain pen

15. Tubig sa digan-digan, di mapatakan ng ulan. – niyog

16. Tunay nga at niyog, nasa loob ang bunot. – mangga

17. Tunay nga at mangga, nasa loob ang mata. – pinya

18. Alodivino de grasia, nalayo ang bulaklak sa bungan. – mais

19. Hindi hayop, hindi ibon, bumabalik kung itapon. – yuyo [yoyo]

20. Umaga kung humapon, sa hapon man tumatalon. – unan at kumot

Popular songs –

1. May Isang Bulaklak

May isang bulaklak may isang bulaklak na ibig lumitaw
Sa balat ng mundo ay ibig paibabaw
Nalalanta ito nalalanta ito sa patak ng ulan
At nananariwa sa sikat ng araw.

Sa gayong kalamig sa gayong kalamig na sa hangi simoy
Bunga’t sampong buko nagsisipang luuy
Magsisipang lagas magsisipang lagas ang sariwang dahon
At dahilan Neneng sa di mo paglingon

Bayang Pilipinas

Ang bayan kong Pilipinas
lupain ng ginto't bulaklakIbon mang may layang lumipad
pag-ibig sa kanyang paladkulungin mo't umiiyak bayan
nag-alay ng ganda't dilagpa kayang sakdal dilag ang
at sa kanyang yumi at gandadi magnasang makaalpas
dayuhan ng humahalinaPilipinas kong minumutya
bayang kong binihag kapugad ng aliw at dalita
nasadlak sa dusaay sa kanyang adhika
makita ang sakdal laya

[p. 3]

Should one ask when this name began, and why it is such, you should be cogitating of the early days, on the days when so many places were named. That was during the Spanish occupation. I do not mean here to say that this name really began, since the time mentioned because had that been the case, it would have been a Spanish word – valor when without the prefix Ma, which means vernacularly having or possessing, instead of Balor. On the other hand, one may unmistakably think that the premise of becoming such was from a Spanish word. Why? In what way? People in this place, although they were not able to have higher attainment in acquiring education, are almost all merchants. They are always in the trading centers of the Philippines, in Manila. Suffice it to say that time will come when this place will also be one of the trading centers of the province of Batangas. They are successful in their businesses. As a result, houses here are all big, as if it were a little town. The only thing that it lacks so that it will really become a trading center is a market. There is no doubt… but that is only a dream.

During the early days, that was before the Spanish regime, this place situated southeast of the town of Ibaan, about four kilometers away from the said town, bounded on the north by Lucsuhin, on the south by Maapas, on the west by Catandala and on the north by Bilogo, was called Panghayaan. The place was having an area of more or less 300 hectares. It was not so inhabited as it is and there were so many big forests. Many trees thrived her called balor. These trees grew big enough so that roaming animals could not at once be located or sometimes were being lost. It took a day or two before one could find it in this place. Usually, one had to say, where is this place? Then, mabalor was the answer. So, one had to go to the place having so many trees called balor. This is mabalor, he would say. Since that time, then approximately 150 hectares of the whole Panghayaan has been called MABALOR.

Signed: Leoncio Repollo
Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio Mabalor” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post