San Pedro, Malvar, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore San Pedro, Malvar, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

San Pedro, Malvar, Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Pedro in the Municipality of Malvar, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[Cover page.]

COLLECTION AND COMPILATION
OF
HISTORICAL DATA
BARRIO OF SAN PEDRO
MUNICIPALITY OF MALVAR
PROVINCE OF BATANGAS

Submitted by:

(Miss) Pilar S. Francisco
Chairman

Margarito Balasta
Member

Angel L. Villegas
Member

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO
PART ONE, HISTORY

1. Present official name of the barrio
San Pedro
2. Popular name of the barrio
a. Present and past
Muzon
b. Meaning of the name
Muzon means the boundary of Lipa and Tanauan.
c. Names of sitios included within the barrio
San Pedro Calijon
3. Date of Establishment
Jan. 1, 1919
4. Original families
Unera, Torres, Lucilo, Reyes, Custodio, Mundo del, Linga, Saludo, Malabanan
5. List of tenientes from the earliest time to date.
a. Julio Unera
b. Antonio Saludo
c. Pedro Lintan
d. Mateo Linga
e. Antonio Latayan
f. Anselmo Morfe
g. Ceriaco Morfe
6. Story of old barrios or sitios
None
7. Data on historical sites, structures, buildings, old ruins, etc.
None
8. Important facts, incidents or events that took place
a. During the Spanish occupation
None
b. During the American occupation to World War II
1. Construction of the school house, 1935.
2. Construction of the San Pedro Road, 1936.
c. During and after World War II
a. Construction of the road from the school to the end of the barrio going westward, 1951.
b. Organization of Pooks, 1951.

[p. 2]

9. a. Destruction of lives during 1941-1945
a. Ruperto Yson
b. Nicanor Malabanan
c. Francisco Unera
d. Domingo Moncayo
c. Measures and accomplishments toward rehabilitation and reconstruction following World War II.
None.

10. A. Traditions and Customs

1. Kissing the hands of elders.

2. Using the term “po” as a sign of respect.

3. Mourning a dead person for one year.

4. Gossiping at stores and barbershops.

5. Close family ties.

6. Celebration of Patron Saint’s Day.

7. Sharing special dishes with neighbors.

8. Reading the “Passion.”

9. Exchanging gifts on Christmas Day.

10. Letting animals astray.

B. Traditions and Practices in Domestic and Social Life

1. Birth –

It is the custom of the people in the locality that when a woman has menstruations, she does not visit a woman who gave birth.

Sour fruits are never given to a woman who has newly given birth.

A child born at night is said to be bolder than one born during the daytime.

A mother who gave birth is massaged morning and afternoon by a midwife from ten to fifteen days of birth.

2. Baptism –

It is a common practice in this locality to baptize a child at once after several days of birth.

If the family can afford, a feast is prepared for the baptismal party.

3. Courtship –
According to old folks, with few exceptions, there was no formal courtship as today. Usually, the parents made the arrangement for the marriage of their sons and daughters. Industry and good morals

[p. 3]

are the best assets of a young man or woman.
4. Marriage –

Marriage is the happiest moment after several months or so of nominal or manual service to a woman or her relatives.

Before marriage is done, the groom is asked to donate a portion of their land, if any, and if the groom accepts.

A big party is oftentimes prepared during the wedding for the entertainment of visitors and relatives. The man’s relatives serve while the woman’s relatives are the ones served.

As the newlyweds go up the stairs, they step side by side at the same time. Someone throws raw rice and serve them some sort of sweets as they reach upstairs. They eat together using one spoon and drinking from the same glass, dividing the water contained therein.

5. Death –

When a person dies, it is announced to the person’s relatives near and far. A coffin is made by volunteer carpenters. Alms are given by people to the bereaved family.

A nine-day prayer is said in the house of the dead. Some sort of games are played after the prayer.

6. Burial
The dead is buried in the cemetery of the town. Before it is buried, it is taken to the church for the priest to say a prayer for him.
7. Visits –
Visits are made by friends, relatives, neighbors and, sometimes, strangers. The people are hospitable. Though how poor a family is, when a visitor comes, they would search something for their visitors.
8. Festivals

In the locality, people celebrate different festivals such as Christmas festivals. All Saints Day festivals. The month of May is a month full of festivals, everyday festivals. Neighbors, friends, and relatives are invited to a house celebrating a flower festival. This festival is called the May Flower Festival.

After the whole month of May is over, a bigger feast is prepared for the barrio fiesta. A band or several bands are hired. Stage shows are also hired for the entertainment and happiness of the folks in the barrio as well as for the neighboring barrios.

9. Punishments
In this place, there is no known punishment done to a suspect of [a] crime than taking him before the honorable court.

[p. 4]

PART II
SUPERSTITIONS

101

 1. One will marry a widower if one sings in front of the stove.
 2. Someone will die if the dog howls at night.
 3. When your hands are scratchy, you will have some money.
 4. When a mirror is broken, misfortune will come.
 5. Bad luck will be in your way when you meet a black cat.
 6. It is not good to sweep the yard when someone dies in the house.
 7. It is bad to have a haircut if you have newly planted palay.
 8. Using a crooked post in a house will have visitors often.
 9. It is advisable to transfer to a new house during a full moon.
 10. When frogs croak, it will rain.
 11. It is not good to take a bath when there is a dead relative.
 12. It is not good for the husband to wear [a] necklace when the wife is on the family way.
 13. When the newly-married couple ascends the stairs, flowers, coins are thrown at them.
 14. When a spoon or fork crops on the floor, a visitor will come.
 15. When a hen cackles at night, someone will elope.

[p. 5]

POPULAR SONGS

Matulog Na, Bunso

Matulog na, bunso
Ang nanay mo’y wala rito
Bumibili ng putong
Ipapakain sa iyo

Ina mo’y malayo
Hindi ka masundo
Ako’y natatakot
At may buwaya sa ilog.

Bahay Kubo

Bahay kubo, kahit munti
Ang halaman doon
Ay sari-sari
Singkamas at talong,
Sigadilyas at mani
Sitaw, bataw at saka patani.

Aba Boborindin

Aba boborindin
Umaga na yata
Nagtitilaokan
Ang manok sa lupa.
Ina’y nagsasaing
Tatay mo’y wala
Tulog ka nang tulog
Para kang mantika.

Lalaking Matapang

Ako’y ibigin mo
Lalaking matapang
Ang baril ko’y pito
Ang sundang ko’y siyam.

Ang lalakarin ko’y
Parte ng dinulang
Isang pinggang pansit
Ang aking kalaban.

[p. 6]

12. Games and Amusements
1. Huego de Anilyo
2. Huego de Prenda
3. Tiyakad
4. Reading Tagalog Magazines and Orihinals
5. Going to shows.

13. Riddles

Malalim kung bawasan
Mababaw kung dagdagan.
Tinaga ko sa puno
Sa dulo dumogo.
Isang butil na palay
Sikip sa buong bahay.
Nanganank ang birhen
Nalaglag ang lampin.
Hugis puso
Kulay ginto
Masarap kanin
Mahirap kunin.

Isang prinsesa
Nakaupo sa ispada.
Dala mo, dala ka
Dala ka ng iyong dala.
Iisa ang pinasukan
Tatlo ang nilabasan.
Hayan na, hayan na
Hindi mo pa nakikita.
Tinaga ko sa gubat
Sa bahay umiyak.
Balong malalim
Puno ng patalim.
Bumili ako ng alipin
Mataas pa sa akin.
Etong si Engkong
Nakaupo sa lusong.
Ang paa'y apat
Hindi makalakad.
Lumalakad walang paa
Tumatangis walang mata.
Balong malalim.
Puno ng patalim.
Ang paa'y apat
Hindi makalalakad.
Baboy ko sa pulo
Balahibo'y pako.
Tubig ko sa iningining
Hindi mahipan ng hangin.
Isda ko sa Mariveles
Nasa ilalim ang kaliskis.

[p. 7]

14.

1. Ang kahoy kahit babad sa tubig
Sa apoy huag ilalapit
Kapag naragandang ng init
Ay piliting nagdirikit.
2. Ang kawayan habang tumutubo
Sa mataas na langit doon nakaturo
Kapag ito’y lumaki at lumago
Sa lupang mababa doon nakayuko.
3. Ang bayaning nasusugatan
Lalong nag-iibayo ang tapang.
4. Humingi at bibigyan
Kumatok at bubuksan.
5. Nakikilala ang batang mabait
Sa kilos ng kamay at sabi ng bibig.
6. Sa munting dampa
Nagmumula ang dakila.
7. Walang masamang gawa
Sa minamabuting bata.
8. Gumawa at mag-impok
Upang pagtanda ay may madukot.
9. Kapag may itinanim\
Ay may aanihin.
10. Ang taong matiaga
Nagtatamong pala.

15. Methods of measuring time

1. By means of the shadow.
2. Position of the sun.
3. Formation of the moon and stars.
4. Crowing of the roosters.
16. Other Folktales
None

Part III

17. Information on books and documents
None
18. The names of Filipino authors born or residing in the community.
None.
Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio (San Pedro),” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post