BASAHIN SA FILIPINO! Maaaring basahin ang pahinang ito sa FILIPINO. Gawin lamang i-click ang salitang "TRANSLATE" sa kanang bahagi sa itaas at piliin ang pagsalin mula Ingles sa Filipino.

March 1, 2018

Fernando Air Base: Its World War II Roots

Image credit:  John Tewell on Flickr.  Lipa Airfield seen from the air in WWII.

Basahin sa Pilipino

Fernando Air Base: ang mga Ugat nito sa Ikalawang Pandaigdigang Digmaan

Maraming salaysay na ang nai-ulat ukol sa Fernando Air Base. Kaya naman, sabi ko sa sarili ko, kung gagawa man ako ng aking sariling ulat, nais kong maka-iwas na ito’y maging pangkaraniwan. Ito ay sa dahilang sa Fernando Air Base ako ipinanganak at lumaki. Hanggang sa kasalukuyan, malaki pa rin ang aking pagmamahal sa lugar na ito.

Ang kampo ay unang ginawa ng United States Army sa isang lupaing dati ay taniman ng tubo bago marating ng ikalawang pandaigdigang digmaan sa dagat Pacifico. Ito ay ukol sa isang web site na nagngangalang Pacific Wrecks, na ukol sa ikalawang pandaigdigang digmaan at sa digmaan sa Korea.

Noong ika-22 ng Disyembre taong 1941, 15 araw makalipas ang pagsalakay ng mga Hapon sa Pearl Harbor, ang 27th Bombardment Group ng United States Army na nakadistino sa Fort McKinley, kasalukuyang kilala sa pangalang Fort Bonifacio, ay pansamantalang inilipat sa Lipa Airfield kahit wala ang grupong mga eroplano. Makalipas ang tatlong araw, ang grupo ay nag-alsa balutan at lumipat sa Cabcaben Airfield sa Mariveles, Bataan.

Ang grupo ay ipinadala sa Pilipinas dahil sa tumitinding tensyon, nguni’t ang mga eroplanong inaasahan nila ay sa halip sa Australia ipinadala upang ang mga ito ay hindi masira kapag nagkaroon ng giyera laban sa mga Hapon. Kahit pa ang grupo ay nasa ilalim ng United States Army Air Corps, ang mga sundalo nito ay ipinadala sa Bataan upang lumaban bilang “infantryman” o sundalo sa kalupaan at sila rin ay nakaranas ng kasumpa-sumpang Bataan Death March.

Maaga noong susunod na taon, ang Lipa Airfield ay ginawang kampo ng 16th Division ng Hukbo ng Hapon.sa pamumuno ng isang Heneral Morioka. Ang paliparan ay kinumpuni at pinalawak ng mga mananakop noong kapanahunang sinakop nila ang Pilipinas.

Si Tony Feredo, isang mahilig sa Kasaysayan at nagmamay-ari ng web site na Shellwings, ay nagpadala sa akin ng imporasyon ng paliparang kinumpuni ng mga Hapon. Ayon sa kanya, ang paliparan ay kilala sa mga Hapon bilang Paliparang Kanluran ng Lipa o Lipa West Airfield.

Ito ay may dalawang runway. Ang isa ay gawa sa semento at may habang 4,140 na piye at ito ay tumatakbong kanluran-hilaga papuntang silangan-timog.

Ang hindi alam ng marami sa kasalakuyan ay ang paggawa ng mga Hapon ng isa pang runway na tinatawag ng mga Hapon na Paliparang Silangan ng Lipa o Lipa East Airfield. Ayon kay Feredo, ang paliparang ito ay may isang runway ngunit’t ito’y may dalawang taxiway; at isang pagguhit nito ay kasama sa isang pang-araw-araw na talaan ni Koronel Tonegi, pinuno ng 33rd Air Sector, 149th Airfield Battalion ng hukbo ng Hapon.

Kapag sinilip sa Google Earth, ang lokasyon ng Lipa West Airfield ay halos ang kalupaan ng Fernando Air Base sa kasalukuyan, habang ang Lipa East Airfield ay mukhang nasa barrio ng barrio ng San Salvador sa kasalukuyan.

May mga nakita rin akong mga dokumento sa Internet na nagsasabing sinalakay ng mga eroplano ng mga Amerikano ang isang tinatawag na Calingatan Airfield na iba pa sa Lipa Airfield. Tanong ko lamang, kahit wala akong mga patunay ukol sa aking mga haka-haka, maaari kayang ang tinutukoy na Calingatan Airfield na ito ay sa katunayan ay siya mismong Lipa East Airfield. Tutal, ang Calingatan ay malapit lamang sa San Salvador.

Isang Amerikanong sundalong nagngangalang Paul Magee, na nabihag ng mga Hapon, ay nagbigay ng impormasyon na ang paliparan ay ginawa ng mga Hapon sa kalagitnaan ng taong 1943. “Ginagawa naming ang paliparan,” aniya, “at ang mga tren ay dumarating na may dalang mga malalaking bato na gagamitin sa paggawa ng runway.”

Wala akong makitang mga impormasyon ukol sa Lipa Airfield mula sa Internet habang ang Pilipinas ay nasa pamamahala ng mga Hapon, nguni’t ang kasaysayan nito ay muling nabuhay noong 1944 nang ang agos ng digmaan ay nagbago na at nagsimula na ang mga Amerikanong itaboy pabalik ang mga Hapones.

Noong Oktubre ng 1944, ang 75th Sentai, isang pangkat Hukbo ng Hapon na may dalawang makinang Kawasaki bombers, ay inutusan lumipat sa Lipa Airfield. Ay pangkat ay umurong mula sa Papua New Guinea na kung saan sila ay natalo ng mga puwersa ng Allied Powers. Ang pangkat ay mabibigyan din ng utos na bumalik na sa bansang Hapon.

Sa mga kapanahunang ito, ang mga puwersa ng mga Amerikano ay nakapuwesto na sa Leyte upang tuparin ang pangako ni Heneral Douglas MacArthur na siya ay magbabalik sa Pilipinas. Bumawi ang mga Hapon sa pamamagitan ng pagpapadala ng 1,400 na mga sundalo ng 2nd Parachute Brigade na pinamunuan ni Lt. Col. Tsunhiro Shirai. Ang mga sundalo ay lumipad patungong Leyte mula sa Lipa Airfield at Angeles Airfield, na magiging Clark Air Base.

Nang hindi na maipagka-ila na matatalo na ang mga Hapon, sila ay naging desperado and nanawagan sa mga kanilang mga manlilipad upang magsagawa ng misyong pagpapatiwakal na tinatawag na kamikaze. Ang mga manlilipad na tumugon sa panawagang ito ay inilipad ang kanilang mga eroplano sa mga barko ng mga kaaway nila. Ang ilan sa mga eroplanong ginamit nila ay nagmula sa Lipa Airfield.

Maaga noong taong 1944, ang mga Amerikano ay bumawi at binomba ang parehong Lipa at Batangas Airfield gamit ang mga Hellcat, Helldiver at Avenger na mga eroplanong pandigma na lumipad mula sa USS Hancock.

Ang mga misyon ng mga ito ay ipinag-utos ni Heneral Oscar Griswold, pinuno ng XIV Corp ng US Army; at ang layunin ng mga ito ay upang makuha ang Route 19 na itinuturing na malagang daan sa tinatawag na Lipa Corridor. Makikita sa isang mapa ng mga Amerikano noong Pangalawang Pandaigdigang Digmaan na ang daang ito ang sa kasalukuyan ay tinatawag na J.P. Laurel National Highway mula sa Lipa hanggang sa Tanauan.

Ang paglaban ng mga Hapones ay gumuho noong buwan ng Mayo 1945 nang makuha ng US Army 11th Airborne Division ang Bundok Malepunyo, na humahati sa Lipa at bayan ng San Antonio. Nang mangyari ito, sinimulang ng US Army 127th Engineering Battalion ang paggawa ng isang kampo sa kinaroroonan ng Lipa Airfield at pinahaba ang runway nito upang makalapag ang mga eroplanong C-47.

Ang 11th Airborne ay nasa Lipa Airfield nang dumating ang balita na sumuko na ang Alemanya at natapos na ang digmaan sa Europa. Makalipas ang dalawang buwan, ang dibisyong ito ay mauutusang lumipad mula sa Lipa Airfield upang mabawi ang Aparri Airfield sa Cagayan.

Ang unang eroplano, isang C-46, ay maagang lumipad dala ni Koronel James Lackey. Ito’y umikot sa ibabaw ng Lipa Airbase habang ang ibang C-46, C-47 at mga glider na sasakyang panghimpapawid na makalipad. Nang lahat ng eroplano ay nasa itaas na, lumipad sila patungong hilaga na nakapormasyon na korteng V.

Itong operasyon na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ang mga glider na sasakyang panghimpapawid sa Asya, kahit na ang mga ito ay malimit ginamit sa Europa.

Ang sunod na pagkakataong mapasabak sa aksiyon ang dibisyon ay ng palipatin ang mga sundalo nito sa Okinawa upang isakatuparan ng mga Amerikano ang mga plano ukol sa pagsalakay sa bansang Hapon. “Mula sa Lipa Airfield, ang mga eroplano ay lumipad patungong hilagang-silangan patungo sa mga paliparan ng Yontan at Kadena sa Okinawa. Sa ngayon, karamihan sa mga sundalo ng dibisyon ay naka-bivouac na sa pulo. Lahat ng sundalo ay sinabihang ang susunod na hakbang ay ang pagsalakay na sa bansang Hapon.

Ang paglipad ng mga eroplano patungong Okinawa ay ginanap noong Agusto na sa alam ng lahat ay kaligitnaan ng taghabagat. Dahil sa malakas na ulan, isang B-24 ang nag-crash habang nagtatangkang lumipad.

Nang matapos ang digmaan, ang Lipa Airbase ay inilipat ng mga Amerikano sa babagong malayang pamahalaan ng Pilipinas. Noong una, ang tawag dito ay Lipa Army Air Base. Noong 1948, nagbigay ng direktiba ang Pangulong Manuel Roxas ng Republika ng Pilipinas na ang Lipa Airfield magiging kilala na sa pangalang Basilio Fernando Air Base bilang parangal sa isa sa mga pangunahing manlilipad sa Pilipinas.

Many historical accounts have already been written about Fernando Air Base. Thus, or so I thought to myself, if I wrote one at all, it would be one that would avoid the trap of being generic. After all, Fernando Air Base was where I was born and where I spent my formative years. To this day, I have nothing but fondness for this almost 300-hectare military facility.

The base was built over what used to be a sugarcane field by the United States Army before the outbreak of war in the Pacific in 1941. This is according to the World War II and Korean War oriented web site Pacific Wrecks.

On the 22nd of December 1941, 15 days after the Japanese attack on Pearl Harbour, the 27th Bombardment Group of the United States Army erstwhile based in Fort McKinley, presently known as Fort Bonifacio, was temporarily transferred to what was then known as Lipa Airfield but without aircraft. Three days later, the bombardment group packed up again and relocated to Cabcaben Airfield in Mariveles, Bataan. (The Official Chronology of the U.S. Army Airforce in World War II USAAF Chronology 1941-1942)

It had been sent to the Philippines because of escalating tensions, but the aircraft that were expected had been diverted to Australia to avoid destruction when war with Japan broke out.  Although a United States Army Air Corps group, the soldiers were sent to Bataan to fight as infantrymen and later had to endure the infamous Bataan Death March. (Wikipedia)

Early the following year, Lipa Airfield was occupied by the 16th Division of the Japanese Army under a General Morioka. The airfield was repaired and expanded by the invaders during their occupation of the Philippines. (Pacific Wrecks)

Tony Feredo, a History enthusiast and owner of the ShellWings web site, sent me further information about the airfield that the Japanese had reconstructed. According to him, the airfield was known to the Japanese as the Lipa West Airfield.

It had two runways. One was made of concrete with a length of 4,140 feet and ran from northeast to southwest. The other was made of sod with a length of 4,593 feet running west-northwest to east-southeast.

What is not so well-known these days is that the Japanese, in fact, built a second airfield known at the time as Lipa East Airfield. According to Feredo, this airfield had a single runway but had taxiways; and a sketch of it appeared in the diary of a Col. Tonegi, Commanding Officer of the 33rd Air Sector, 149th Airfield Battalion of the Japanese Army.

Image credit: Tony Feredo. Col. Tonegi's sketch of Lipa East Airfield.

Plotted on Google Earth, Lipa West Airfield was pretty much in what is present-day Fernando Air Base while Lipa East Airfield appears to have been in what is presently San Salvador, a village of Lipa City.

I have also seen references over the Internet documenting United States aircraft attacks on a Calingatan Airfield distinct from Lipa Airfield later in the war.  I wonder, albeit I have found no evidence yet to support my conjecture, if Calingatan Airfield was, in fact, the same as Lipa East Airfield.  Calingatan, after all, is a stone’s throw from San Salvador.

Image credit:  Tony Feredo.  Google Earth plot of Lipa West and East Airfields.

An American soldier named Paul Magee, who was taken prisoner by the Japanese, gave the insight that the construction of the airfields took up to the middle of 1943, “It was around the middle of ‘43… We were building an airfield there at Lipa, and the trains would come in bringing the large base rocks for the runway.” (A Prisoner of Japan: A POW’s own story, by Paul Magee as told to Paul H. Tarver)

I could find no other documents over the Internet about Lipa Airfield during the Japanese occupation; but its history came to life again in 1944 when the tides of war had changed and the Americans were starting to push the Japanese back.

In October 1944, the 75th Sentai, a unit of the Japanese Army equipped with twin-engine Kawasaki light bombers, was ordered to relocate to Lipa Airfield. The unit was withdrawing from Papua New Guinea, where the Japanese were being beaten by Allied Forces. It would later be given orders to pull back to Japan. (Arawasi)

Around this time, the American forces had grabbed a foothold in Leyte as Gen. Douglas MacArthur fulfilled his promise to return to the Philippines. The Japanese responded by sending 1,400 soldiers of the 2nd Parachute Brigade under the command of a Lt. Col. Tsunhiro Shirai. The soldiers flew out to Leyte from Lipa Airfield as well as Angeles Airfield, later to become Clark Air Base. (Hirohito's War: The Pacific War, 1941-1945 by Francis Pike)

When defeat started to stare the Japanese in the face, they became increasingly desperate and called upon their pilots to fly suicide missions called kamikaze. The pilots who volunteered to fly these missions crashed their planes into enemy warships. Lipa Airfield was one of the staging points from where these kamikaze missions took off. (Kamikaze Images)

Early in November of 1944, the Americans struck back by pounding both Lipa and Batangas Airfields with Hellcat, Helldiver and Avenger fighter aircraft launched from the aircraft carrier USS Hancock. (USS Hancock, CV/CVA-19 Fighting Hannah)

Image credit: US Department of Defense, Wikipedia.  Lipa after bombardment in WWII.

After the liberation of Manila in mid-1944, the Americans turned south to mop off remaining Japanese encampments. However, before the United States Army 18th Infantry Regiment, also known as the Rakkasans, could get to Lipa, it had to engage the Japanese in the Battle of Mt. Macolod, one of the bloodiest in the entire war. You and I know this mountain today as Mt. Maculot. (U.S.A. Airborne: 50th Anniversary, 1940-1990, Bart Hagerman, Ed.)

The operation was ordered by Gen. Oscar Griswold, commander of the army's XIV Corps; and its objective was the seizure of Route 19, considered the main road through what the army called the Lipa Corridor. A United States Army World War II map shows this to be likely present-day JP Laurel National Highway from Lipa City to Tanauan. (US Army in World War II, War in the Pacific, Triumph in the Philipines, by the Defense Department, Army, Center of Military History)

Image Credit:  United States Department of Defense, Army, Center of Military History.

Japanese resistance ended on the first of May 1945 when the United States Army’s 11th Airborne Division captured Mt. Malepunyo, a mountain range dividing Lipa from San Antonio in Quezon. The army’s 127th Engineering Battalion then proceeded to build a new base around what used to be the Japanese’s Lipa West Airfield, lengthening the runway to accommodate C-47 transport aircraft. (11th Airborne Division)

The 11th Airborne was encamped at the newly built Lipa Airbase in May 1945 when news broke that Germany had surrendered and that the war in Europe had ended. The division, which played such a storied role in the war in the Pacific, would be called into action for the last time in Luzon just two months later when they flew from Lipa Airfield to reclaim Aparri Airfield in Cagayan.

The first aircraft, a C-46, took off early in the morning piloted by a Col. James Lackey. The aircraft circled above Lipa Airbase waiting for the other C-46, C-47 and glider aircraft to become airborne. When all the aircraft were airborne, they headed north in a V of V formation. (Blossoming Silk against the Rising Sun by Gene Eric Salecker)

This operation was the first time that gliders were being used in the Pacific, although these were used extensively to ferry soldiers in the European Theatre of War. (Out of the Blue: U.S. Army Airborne Operations in World War II by James A. Huston)

The next time the division would be called into action was when orders were given for it to fly out to Okinawa as the Americans put into action plans to finally put the Japanese to the sword. “From Lipa Airfield in Northern Luzon, planes flew northwest in a continuous stream toward Yontan and Kadena airports in Okinawa. By now, most of the division was bivouacked on the island. All units were advised that Japan was the next stop.” (The Fall of Japan by William Craig)

We all know, of course, the “Northern Luzon” in the previous paragraph is erroneous.

The airlift to Okinawa was in August, right smack in the middle of the monsoon season. Heavy rains hampered operations, weakening the steel matting at Lipa Airfield that a B-24 crashed while attempting to take off.  (Out of the Blue: U.S. Army Airborne Operations in World War II by James A. Huston)

Image credit:  HyperWar:  US Army in WWII. A US soldier buys banana from a local vendor while waiting to be shipped out to Okinawa from Lipa Airbase.

After the war, Lipa Airbase was turned over to the newly-independent Philippine government, initially to be known as the Lipa Army Air Base.  (Hukbong Panghimpapawid ng Pilipinas)  In 1948, President Manuel Roxas of the Philippine Republic issued a directive that formally renamed Lipa Airbase, built and expanded from the Japanese’s Lipa West Airfield, into the Basilio Fernando Air Base in honour of one of the pioneers of Philippine military aviation. (PAF web site)

↓ Scroll down to leave a comment.

---------------------------------------------------------------------------------------
🙏 Kindly consider sharing this article on your social media accounts to keep this sight free for students and lovers of Batangas History.

If you wish to make a donation to Batangas History, click on the Donate button below:

Leave a comment: