BASAHIN SA FILIPINO! Maaaring basahin ang pahinang ito sa FILIPINO. Gawin lamang i-click ang salitang "TRANSLATE" sa kanang bahagi sa itaas at piliin ang pagsalin mula Ingles sa Filipino.

February 2, 2018

Destroyed Municipal Building of San Jose, Batangas 1945

Destroyed municipal building of San Jose, 1945.  Image source:  United States National Archives.
Destroyed municipal building of San Jose, 1945.  Image source:  United States National Archives.
Date Taken: 12 October 1945

Original Caption: These are the ruins of the Municipal Building, which was damaged by bombs, during the war. San Jose, Batangas, P.I. (for Philippine Islands)

Photo colorized courtesy of Algorithmia.

Click to view more pictures of San Jose, Batangas in 1945.

Click to see victims of Japanese WWII atrocities in San Jose, Batangas 1945.🙏 Kindly consider sharing this article on your social media accounts to keep this site free for students and lovers of Batangas History.

If you wish to make a donation to Batangas History, click on the Donate button below:

Leave a comment: