Bilaran, Nasugbu, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore Bilaran, Nasugbu, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

Bilaran, Nasugbu, Batangas: Historical Data

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Bilaran in the Municipality of Nasugbu, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF BILARAN
PART ONE – HISTORY

1. Present official name of the barrio – Bilaran

2. Popular name of the barrio past and present – Bilaran

(a) Names of sitios –
1. Camachilihan
2. Kugonan

3. Date of establishment – 1901

4. Original Families –

1. Nicomedes Alicaway – Arcadia Tenorio
2. Juan de las Alas – Ana Bascoguin
3. Andres Romanes – Romana Alicaway

5. List of Tenientes –

1. Kabesang Carlos
2. Teniente Tolusa
3. Juan de las Alas
4. Andres Cerrado
5. Dionisio Duenas
6. Vicente de las Alas

6. Stories of the barrio and sitios within the jurisdiction:

(a) Kugonan – This place is now extinct and depopulated. During the establishment of this barrio (Bilaran), this sitio was an area covered with cogon grass. Cogon was valuable to the inhabitants for it was used in the construction of the village houses. Houses were numerous at that time for it was the evacuation center. But after a lapse of some years, the evacuees went to settle in the present site of Bilaran.

(b) Camachilihan – This sitio derived its name from the trees growing in abundance in this place during the previous years. These camachili trees grew in every portion of the land which the people had satisfaction in eating (the fruits) between meals. However, the people residing there preferred the name “Camachilihan.” Houses here for the present

[p. 2]

time are located by the roadside. This place is easily accessible by the different land transportation because of its nearness to the provincial road.

(c) Bilaran – During the establishment of Bilaran way back in 1901, this barrio was sparsely populated. Most inhabitants engaged themselves in slaughtering carabaos as well as cattle. They sell them in neighboring markets. At times when business was not good, the leftovers (meat) were dried for future consumption. Drying the meat was done in a secluded place called the “bilaran.” Since then, the entire locality adopted the name. The people or inhabitants are industrious and ambitious with regards to their living condition. Houses are now rehabilitated. Houses made of light materials were changed to semi-permanent type.

7. There is no data regarding historical sites and structures.

8. Important facts and incidents that took place –

(a) During the Spanish occupation, the barrio of Bilaran became a retreating place of the rebels who were stationed in Lian and Lumbañgan, as the result of the discovery of the Spanish troops. There was an encounter between these two forces and it resulted in the burning of the entire barrio.

(b) No important facts or events took place during the American occupation to World War II.

(c) No important facts took place during the Japanese occupation.

9. Destruction of lives and properties during 1896-1900. The entire barrio of Bilaran was burned by the Spaniards.

1941-1945 – No destruction of lives and properties ever occurred.

10. Superstitions –

(a) Kapag ang nobia at ang nobio ay sinusuotan ng singsing ng pari, ang ikinakasal ay nagyayapakan ng paa. Pag naikasal na ay nag-uunahan sa paglabas sa pinto ng simbahan. Ang unang makalabas ay siyang maghahari sa pa-

[p. 3]

mamahay.

(b) Kapag ang patay ay mulat, ang ibig sabihin ay ang bangkay ay namatay sa gutom as siya ay may inaantay na makasama upang siya ay dalawin.

(c) Binyag – Kapag ang bata ay binusan ng tubig ng pari, ang bata ay hihipan ng naghawak upang sa kanya tumulad ang ugali ng bata.

Mga Bugtong:

(a) Binti ng Kastila, punong-puno ng ligata. – pipino.

(b) May sunong, may kilik, may pasak ang puit. – manok.

(c) Itinapon ang itinanim, ang pinagtamnan ay kinain. – manok.

(d) Kalbitin mo ako bayaw at ako’y hihiyaw. – baril.

(e) Hindi madangkal, hindi madipa, pinagtuluñgan ng lima. – karayom.

Proverbs and Sayings –

(a) Ang kapalaran ko’y di man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akin.

(b) Ang hipong tulog ay karaniwang nadadala ng agos.

(c) Ang taong naka-ongkot ay walang maghuhulog ng binalot.

(d) Pag ang tubig ay malagaslas ay asintahin mo at mababao.

(e) Kung ang bahay man ay bato at ang natira ay kuago, mabuti [pa] ang kubo kung ang natira ay tao.

(f) Pag may isinuksuk ay may titingalain.

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of Bilaran,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post