San Andres, Malvar, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore San Andres, Malvar, Batangas: Historical Data - Batangas History, Culture and Folklore

San Andres, Malvar, Batangas: Historical Data

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of San Andres in the Municipality of Malvar, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[Cover page.]
Historical Data
COLLECTION AND COMPILATION

OF

HISTORICAL DATA

BARRIO OF SAN ANDRES
(Formerly called Calicangan)

MUNICIPALITY OF MALVAR

PROVINCE OF BATANGAS
Compiled by:

[Sgd.] JULIAN A. ASPI

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE BARRIO

PART I – HISTORY

1. Present official name of the barrio – San Andres

2. Popular name of the barrio –

a. Present – San Andres

b. Past – Calicangan

c. Derivations and meanings of these names:

San Andres was derived and named after Andalicio Llanes, a man who died with a noble act and feeling and a desire to make his place a progressive one.

Calicangan was derived from the Spanish word “Calicanto,” that means ends and meeting or waiting place between two distinct places.

d. Names of sitios - None

3. Date of establishment – January 1, 1953

4. Original families:
 1.  Andalicio Llanes  5.  Tomas Rocapor
 2.  Andres Llanes  6.  Rafael Latayan
 3.  Adriano Mendoza  7.  Pedro Valencia
 4.  Eugenio Magabo  8.  Leon Evangelista
5. List of tenientes from the earliest time to date:

During the Spanish time:
 1.  Tomas Rocapor  5.  Manuel de Torres
 2.  Adriano Mendoz  6.  Luis Magabo
 3.  Manuel Cariaga  7.  Leon Evangelista
[p. 2]

During the American time:
 1.  Rafael Latayan  5.  Eugenio Magabo (13 years)
 2.  Adriano Mendoza  6.  Luis Magabo
 3.  Indalicio Llanes  7.  Eugenio Magabo
 4.  Pedro Valencia  8.  Gerardo Llanes
9. Rufino Morcilla
6. Story of old barrios or sitios within the jurisdiction that are now depopulated or extinct: None.

7. Data on historical sites, structures, buildings, old ruins, etc. – None.

8. Important facts, incidents or events that took place.

a. During the Spanish occupation:

Many homes were robbed by robbers.

b. During the American occupation to World War II.

In 1911, some houses were burned by three Ilocano soldiers.

c. During and after World War II.

1. During the Japanese occupation, many properties were destroyed.

In 1944, more than 44 natives were killed by the Japanese soldiers.

2. After World War II, people who went to evacuation places returned home to rehabilitate their homes. They rushed to repair the homes partly and fairly. Then, they secured work animals and farm tools to work in their respective farms in the case of man.

[p. 3]

Women engaged in the sewing industry and in other household work for the rapid restoration of normal life or life before the outbreak of the war.

9. a. Destruction of lives, properties and institutions during wars, especially in 1896-1900 and 1941-1945.

1. 1896-1900 – None

2. 1941-1945 – Many persons were killed. Properties were burned and destroyed.

b. Measures and accomplishments toward rehabilitation and reconstruction following World War II.

1. Measures:

a. People rushed to engage in different industries.

b. They secured work animals and farm tools.

c. The secured the aid of the War Damage Commission.

2. Accomplishments:

a. Houses constructed are of new type.

b. Farms and backyards are productive.

c. Purok organizations are established.

d. Sanitary home condition is maintained.

e. Social welfare is promoted.

f. Gambling habit is lessened.

g. Home industries are improved.

[p. 4]

PART II

10. Traditions, customs and practices in domestic and social life.

BIRTH:

It has been the practice of the old that at the day specified for the delivery of the mother, she should not lie on [the] bed, but should go around the house when to deliver. She lies on the bed only when she feels that the ovary water in the womb [has] burst.

When the child is delivered, she is then ready to transfer to the other mat. The mother should step first on the iron bar to make the mother strong throughout.

BAPTISM:

The moment the child is held by anybody to be brought to the church, she should say three times to the mother of the child, “Goodbye.” Something legendary is the tying of a certain amount of money to the chemise of the child when going to the church for baptism. The child should be lain flat on the floor of the church. After the child is solemnly baptized, the godfather should pray intelligently.

COURTSHIP:

1. Courtship is usually done when there is a new moon or a full moon, when the star is very near in front of the moon.

2. During the olden days, courtship was performed by the old.

3. Parents of the boy and the girl performed the contract.

4. In paying a visit, the boy says “Tao po” at the base of

[p. 5]

the stairs. At the door, he kneels and says “good night” until the parents of the girl say get in.

5. Serving or servitude during the early days was very lengthy, depending upon the agreement of the parents.

6. Courtship was too formal and too weighty on both parties of the boy and the girl.

7. At present, courtship is democratic.

MARRIAGE:

Marriage, like courtship, is practiced when there is a new moon or during the full moon. The newly-wedded couple does not meet each other until a lapse of four days. During the period of four or six days, the bride stays in the house of the bridegroom and vice-versa. During the exchange of vows, the one who presses the hand tighter will be the dominant in the family. The bridegroom also steps on the feet of the bride during the time of exchanging of vows for the same reason. After the marriage is solemnized, the couple hurriedly goes out of the church in [a] semi-race. When the couple arrives at home, the mother of the girl throws rice at the couple at the stairs of the house. The couple eats at the opposite ends of the table. Lastly, the bridegroom goes to the house of the bride with companions but not from the members of the family of the girl.

DEATH:

1. During the early days, the pregnant mother did not attend the funeral.

2. No eating of glutinous rice.

3. No sweeping in the house or in the yard.

[p. 6}

4. Sweeping was done after four days.

5. You were prohibited to gather malunggay levaes.

FESTIVALS:

1. People prepare and decorate their houses.

2. People were invited and prepared foods during festivals.

3. Social activities were usually held during festivals.

BURIAL:

Commonly, relatives of the dead attend the funeral.

VISITS:

Visits during the early days were similar to the present as bringing some presents to the relatives and friends.

PUNISHMENTS:

1. Punishment was of the third degree.

2. Slavery.

3. People were invited to witness the punishment.

[p. 7]

ANG ALAMAT NG PAYUNG-PAYUNGAN

Alam ba ninyo kung ano ang payung-payungan? Nakakita ka na ba ng payung-payungan? Iyon ay nakukuha sa sagingan at kawayanan pagpasok na ng tag-ulan. Marame raw ang payung-payungang nakukuha pagkatapos ng isang malakas na ulan na may kasabay na malaking kidlat at malalakas ng kulog. Bakit?

Ang payung-payungan ay kabute. Sa tindahan at palengke, ang tawag sa payung-payungan ay kabute.

Kumakain ka ba ng kabute? O, nakakain ka na ba ng kabute? Maraming nagsasabi na masarap ang kabute. Ito raw ay iniluluto na may kasamang hipon at baboy. Nguni’t kailangan daw na mag-ingat sa pagkain ng tanim na ito, sapagka’t mayroon daw na kabuteng nakalalason.

Maganda ang alamat ng payung-payungan o kabute. Basahin ang sumusunod:

Sa libis ng isang mataas na bundok sa lalawigan ng Bulakan ay nakatira ang isang mag-anak. Sa likuran ng kanilang bahay sa libis ng bundok ay may sagingan at kawayanan. Sa sagingan at kawayanang nasabi ay mayroon daw isang magandang dalaga na lumalabas at namamasyal kung hatinggabi at kapag bilog ang buwan. Kay ganda raw ng babaeng iyon. Nakalugay ang kanyang buhok na abot na hanggang sakong. Siya raw ay nakapayong kapag napapasyal.

Ang lahat ng tao sa pook na iyon ay ibig na ibig na makita ang magandang dalagang sinasabi. Nguni’t wala raw makapunta sa sagingan kapat hatinggabi. Ang lahat ay natatakot.

Isang araw sa pagkukuwentuhan at pagtutuksuhan tungkol sa pagpunta sa sagingan, si Tikong, isang binata sa pook na iyon ay nagkusang loob na pumunta upang makita ang magandang dalagang nakapayong. Upang siya ay tumapang, uminom si Tikong ng maraming tuba. At nang lasing na lasing na si Tikong ay pumunta siya sa sagingan at kawayanan. Sinamahan siya ng kaniyang mga kaibigan, sapagka’t mukhang takot na takot si Tikong.

“Ano, takot ako?” ang sagot ni Tikong. “Baka ang dalagang iyan ang natatakot sa akin.”

At iniwan na si Tikong ng kanyang mga kaibigan.

Sa takot ni Tikong na baka umalis ang dalaga kapag siya ay nakita agad ay nagtago ang binata sa ilalim ng isang punongkahoy.

Nang hatinggabi na, at nang ang bilog na bilog ang buwan ay nasa itaas na ng langit, ang nakapayong na dalaga ay lumabas sa sagingan.

[p. 8]

Lumabas si Tikong sa kaniyang pinagtataguan at sinalubang niya na parang usang hinuhuli. Naiwanan niya ang payong.

Hinanap ni Tikoy ang kanyang mga kaibigan pagkaraan ng ilang saglit nang [ang mga] ito ay hindi bumabalik. At sila ay kaniyang nakita na nakasubsub sa lupa at walang malay-tao. Sa kaniyang tabi ay isang magandang payong ang kanilang nakuna.

Ibinalita ni Tikong ang kaniyang nakita nang siya ay magising na. At ang payong ay ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan.

Hindi na bumalik ang magandang dalaga sa mga sumunod na gabi.

Nguni’t isang gabi, nang malapit na ang tag-ulan, ay may nakakita sa dalaga na nakaupo raw sa tabi ng isang punong saging at iyak nang iyak. Hinahanap daw ang kaniyang payong na naiwan doon nang siya ay makita ni Tikong. Noong gabing iyon ay lumakas ang ulan at may malalaking kidlat at malakas na kulog.

Kinabukasan, nang kumalat ang balita tungkol sa pagbalik ng dalaga, ay pumunta ang ilang tao sa sagingan. Walang dalaga silang nakita. Nguni’t maraming payung-payungan silang nakuha sa tabi ng mga puno ng saging at kawayan.

Simula noon ay tumubo na at dumami ang payung-payungan sa pook na iyon.

c. Beliefs:

1. When stars produce tails, war will occur.

2. When a star is very near in front of a new moon, courtship is easy and lucky.

3. During the harvest time, when the palay has many grains that burst and produce molds while still on the stalk, harvest is great and abundant.

4. When a conceiving mother happens to laugh at a cross-eyed person, the offspring will resemble the person laughed at.

5. When a cat rubs her face at the door of the house, visitors will arrive.

[p. 9]

6. When thunder produces a single, deep and hard sound in the northeast direction, heavy rain and [a] storm will occur.

7. When three big waves dash at the seashore, dangerous storms will occur.

d. Interpretations:

Interpretations are different and varied:

1. When the west becomes red during a setting sun, one may interpret that the east wind will begin to flow. The second interprets that it means much rain and the third believes that it will shine.

2. When a rainbow is big and only one-half of it rises on the mountain, [a] storm will occur.

e. Superstitions:

1. When the cat rubs its face while sitting at the door of the house, you will have visitors.

2. When the stairs of the house face the west, the family will have shortcomings and life will be miserable.

3. When chickens say, “Putak! Putak! Putak!” early in the morning, [an] epidemic will surely happen.

f. Origin of the world:

God created the world.

g. First man and woman:

Adam and Eve – created by God.

h. Sickness:

Sickness was due to the nuno or dwarves.

[p. 10]

i. Mare:

[The] Self suicide of two souls whose marriage was refused by the parents of the girl. The old church rang at midnight.

j. Divinations:

Position of comets and stars determine what will happen to the world.

When the new moon faces the south, the period is rainy.

12. Popular songs, games and amusements:

Songs:

1. IKAW ANG AKING KARAMAY

Tanging ikaw ang aking karamay,

Pagka’t ako sa iyo ay mahal,

Sa ligaya at aliw

Maging sa dusa at padimdim

Ikaw pa rin ang timbulan,

Nang dusa’t pagdaramdam.

At kung sa aki’y malayo ka,

Aking giliw, buhay ko’y makikitil.

2. AKO’Y BABALIK

Huwag kang lumuha giliw at ako’y babalik

Huwag kang mag-alinlangan, puso’y humihibik.

Ang dapat mong malaman ay nais ng dibdib,

Isusumpa kong tunay na di ka magwawaglit.

Ako’y babalik, sa piling mo hirang,

At ang aking pagsuyo’y di mahahadlangan,

Hanggang sa wakas magpapakasakit,

Sa tulong ng langit ako’y babalik...

[p. 11]

GAMES:
1.  Tubigan 3.  Horse race
2.  Guromay 4.  Huego de anillo
AMUSEMENTS:
1.  Tres-siete 3.  Pata
2.  Subli 4.  Pandango
5.  Sablan (Balagtasan)
13. a. Puzzles:
1. Ang ina ay nagapang pa, ang anak ay nalukluk na.

2. Mag-inang baka, nag-anak nang tig-isa.

3. Tubig ko sa digan-digan, hindi mapatakan ng ulan.

4. Baboy ko sa pulo, ang balahibo’y pako.

5. Mata’y kung lingusin, hindi ko abot-abutin.

6. Ano kaya dito sa mundo ang nalakad,
Walang paa at walang ulo.

b. RIDDLES:

1. Kung araw ay bongbong, kung gabi ay dahon.

2. Hindi hayop, hindi tao, ay tatlo ang ulo.

3. Isang babae, may corona, kahit saan ay may mata.

4. Isang butil na palay, sikip sa buong bahay.

5. Dalawang pipit, nakadapo sa isang siit.

6. Bunga na ay may bunga pa ay may bunga pa.

7. Wala sa langit, wala sa lupa ang dahon ay sariwa.

8. Isang bayabas, pito ang butas.

9. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan.

[p. 12]

14. Proverbs and Sayings:

1. Do not put off till tomorrow
What you can do for today.

Huwag ipagpabukas ang magagawa ngayon.

2. United we stand, divided we fall.
Kung magsama-sama, tayo’y magtatagumpay,
Kung maghihiwalay, tayo’y mabibigo.

3. Not all that glitters is gold.
Hindi lahat ng kumikinang ay ginto.

4. There is no hard-hearted virgin,
To those who do pray ceaselessly.

Walang matimtimang birhen
Sa matiyagang manalangin.

5. A tongue is not a blade
But it cuts deep.

Ang dila ay hindi patalim
Nguni’t kung sumugat ay malalim.

6. Have a place for everything
And everything in its place.

Ilagay ang lahat sa dapat kalagyan.

7. The early bird catches the worm.
Daig ng maagap ang maliksi at masipag.

8. In union, there is strength.
Nasa pagkakaisa ang lakas.

9. Shallow water makes much noise.
Ang sapa kung malagawlaw
Asahan mo at mababaw.

10. Iron is destroyed by its own rust.
Walang sumisira sa bakal
Kundi ang sariling kalawang.

[p. 13]

15. Methods of Measuring Time:

1. Position of the comet and planets.

2. The use of shadows.

3. Position and shape of leaves of plants.

4. The crowing of cocks.

5. The chirping of the birds and sounds of insects.

6. The stillness of the night.

16. Other folk tales:

No information about this question.

PART III – OTHER INFORMATION

17. Information on books and documents treating of the Philippines and their owners.

N O N E

18. The names of Filipino authors born or residing in the community, titles and subjects of their works, whether printed or in manuscript form, and the names of persons possessing these.

N O N E


Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the Barrio (San Andres),” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post