Calayo, Nasugbu, Batangas: Historical Data Part I - Batangas History, Culture and Folklore Calayo, Nasugbu, Batangas: Historical Data Part I - Batangas History, Culture and Folklore

Calayo, Nasugbu, Batangas: Historical Data Part I

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART I

PART I | PART II

Full transcription of the so-called “Historical Data” for the barrio of Calayo in the Municipality of Nasugbu, Batangas, the original scanned documents at the National Library of the Philippines Digital Collections not having OCR or optical character recognition properties. This transcription has been edited for grammar, spelling and punctuation where possible. The original pagination is provided for citation purposes.

[p. 1]

HISTORY AND CULTURAL LIFE OF CALAYO
Part I – History

1. Present official name of the barrio – Calayo.

2. Popular name of the barrio –

The popular name of the barrio is Calayo, which has been derived from the trees which grew profusely in the locality in those early times when it was first established. It has retained its name until the present time.

The names of the sitios included within the territorial jurisdiction: There is no other sitio included within the barrio except Pulong-parang. “Pulongparang” means, in our local term, trees that grow in groups, composed of several trees in each group. It means in our dialect “pulo” and because it was a forest, it had been called “Pulongparang,” the literal meaning of which is “groups of forests.”

3. Date of establishment:

It originated way back in 1899 during the Spanish regime, but was permanently established in 1901 just after the establishment of the first American military government.

4. Original families:

Pio Rodriguez
Pedro Liwanang
Simplicio Sevilla

5. List of tenientes from the earliest time to date:

Pedro LiwanagAgustin Ricafuente
Jacinto NisenasDelfin Buhayin
Alfonso ReyesVictorino Villafranca

6. There are no sitios within the jurisdiction that are depopulated.

7. During the Filipino-Spanish War and Spanish-American War, there were no important historical events that happened.

However, during the Japanese Occupation and World

[p. 2]

War II when our Filipino and American soldiers were still in Corregidor, the stray bullets from the port destroyed the church and other nearby houses.

8. Important facts, incidents or events that took place:

(a) During the Spanish Occupation –

There was none.

(b) During the American Occupation to World War II –

When peace and plenty reigned in the place, Calayo served as the vacation resort of the hacienderos of Looc. It was a popular place then which afforded an outing place for the visitors and residents alike, being near the sea.

(c) During and after World War II –

When Japanese atrocities were rampant everywhere, the people of the town of Nasugbu and Lumbañgan evacuated to Calayo to seek protection.

9. (a) Destruction of lives, properties, and institutions during the war, especially in 1896-1900 and 1941-1945. There was none.

(b) Measures and accomplishments toward rehabilitation and reconstruction following World War II. There was none.

PART II – FOLKWAYS

1. Customs and Traditions –

After birth, it is the custom of the grandfather or father of the child to announce to the parents of the selected baptismal sponsor their desire. The chosen sponsor is very much honored for being selected. Then she or he prepares the things needed for the baptismal ceremony as well as the gifts that she will give.

[p. 3]

Baptism:

Before the baptismal ceremony, it is the custom of the parents of the child to give presents in the form of material things called “sabit” in our dialect, and the sponsors in return give precious presents to the child. We have also the “buhosan.” This is done only when the child falls ill before the baptismal ceremony. It is a practice of having a brass band accompany the baptismal party to and from the church.

Courtship:

It is the custom in this place that the parents of the man select the girl they desire their son to marry. The parents of the man give notice by making their son do and help in the manual labors done in the house of the girl. The parents of the girl require the man to tell his parents to come. They talk about the plight of the suitor. The family of the young man brings food to please the family of the girl. When both parties agree on the terms they desire, they then set the date of the wedding ceremony.

Marriage:

It is believed that during the marriage ceremony, and the ceremonial veil drops from either of the couple, it is a sign of a bad omen, that is, the couple is liable to be separated after their marriage. It is also believed that the thirteen ceremonial silver coins should be kept by the marriage couple forever in their treasure box. These money should not be spent under any circumstances unless a very great necessity occurs which is very inevitable.

After the ceremony, the newly married couple receives a shower of rice grains from the guests, which simply means a wish for a prosperous, happy married life.

Death:

If is the practice of the people to celebrate the fourth and ninth day ritual after the burial of the dead. It is also the custom of the owners of the house of the dead not to clean the house until after the fourth day because if they do so, this may cause the death of another member of the family of the deceased.

[p. 4]

11. Myths, legends, beliefs, interpretations, superstitions – There is none.

12. Popular songs – There is none.

MGA BUGTONG

1. Isda ko sa Mariveles nasa loob ang kaliskis. – sili

2. Oo nga’t sili, nasa loob ang aligi. – alimañgo

3. Oo nga’t alimangao, nasa loob ang ulo. – pagong

4. Oo nga’t pagong, nasa loob ang tumbong. – niyog

5. Oo nga’t niyog, nasa loob ang bunot. – mangga

6. Oo nga’t mangga, nasa loob ang mata. – pinya

7. Oo nga’t pinya, naghubo ng saya. – labong

8. Maitim na parang tinta, pumuputi’y hindi kinukula. – buhok

9. Ako’y may kaibigan, kasama ko saan man. – anino.

10. Lumalakad ay di hinihila, tumatakbo’y walang paa. – bakya

11. Siya ko nang tinuran, siyang hindi mahulaan. – siya

12. Hindi hayop, hindi tao, walang gulong ay tumatakbo. – gulong

13. Bato na ang tawag ko, bato rin ang tawag mo. – bato-bato

14. Dalawang punsu-punsuhan, ang laman ay kaligtasan. – suso ng ina.

15. Ito na si Amain, nagbibile ng hangin. – musiko

16. Ito na si Kaka, bubuka-buka. – sakag

17. Uka na ang tiyan, malakas pa ang sigaw. – batingaw

18. Tag-ulan, tag-araw, dala-dala’y balutan. – kuba.

19. Isang pinggan-pingganan, libot na libot ng giniikan. – bao

20. May binti walang hita, may tuktok walang mukha. – kabute

[p. 5]

21. May isang babaeng naliligo

Katawan ay basa, ang ulo’y tuyo. – kiyapo

22. Hinigit ko ang yantok,

Nag-inikot ang bundok. – tatyaw

23. Malalim kung bawasan, mababaw kung dagdagan. – tapayan ng tubig

24. Nanganak ang aswang, sa tuktok nagdaan. – saging

25. Dalawa kong kahon, buksan mo’y walang ugong. – mata

26. Araw gabi’y pinarurusahan, hindi marunong masaktan. – luna

27. Alin sa daigdigan ang tao ang ginagawang bahay? – gagamba

28. Hinipan ko si kaibigan, nakabuhay ng patay. – hihip

29. Kung kailan tahimik, saka nangbubuwisit. – lamok

30. Walang pintong pinasukan, nakapasok sa kalooban. – pag-iisip

PROVERBS AND SAYINGS

I. On Patriotism, Bravery and Courage

Kabayahihan at Katapangan

1. A hero who is wounded acquires greater courage.

Ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang.

2. Discreet courage works to advantage.

Ang lihim na katapañgan ay siyang pinakikinabangan.

3. Agility and bravery are shields of the body.

Ang liksi at tapang ay kalasag ng buhay.

4. Men progress in life through the sufferings they meet.

Hindi lalaki ang daga kung hindi lalaglag sa lupa. [?]

5. One who evades the enemy shows real bravery.

Ang pag-ilag sa kaaway siyang katapangang tunay.

6. One won’t attain success if one doesn’t take the risk.

Ang takot sa ahas ay di dapat lumakad sa gubat.

PART I | PART II

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of Calayo,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post