Guinhawa, Tuy, Batangas: Historical Data Part III - Batangas History, Culture and Folklore Guinhawa, Tuy, Batangas: Historical Data Part III - Batangas History, Culture and Folklore

Guinhawa, Tuy, Batangas: Historical Data Part III

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART III

PART I | PART II | PART III | PART IV

[p. 11]

50. Hindi hayop, hindi tao

Walang gulong, tumatakbo. – Agos ng tubig

(Not animal, no human
Runs without meal.) – Current of water
51. Iisa ang pinasukan

Tatlo ang nilabasan. – Kamesita

(Enters onc entrance; goes out
Through three exits.) – Undershirt
52. Aling kakaning masarap

Nasa loob ang balat? – Balunbalunan ng manok

(What delicious food
Has its skin outside?) – Chicken’s gizzard
53. Lumalakad, walang paa

Tumatangis, walang mata. – Pluma

(Walking without feet
Crying without eyes.) – Pen
54. Matibay ang luma kay sa bago. – Pilapil
(The old is more durable than the new.) – Dike
55. Tungkod ni apo, hindi mahipo. – Ningas ng kandila
(The walking stick of grandfather
Cannot be touched.) – Candlelight
56. Alin sa buong katawan ang hindi nababasa? – Utak
(Which part of the body is never wet?) – Brain
57. Pantas ka man at marunong

At nag-aral ng malaon;
Aling baboy sa gubat
Ang nagsasanga’y walang ugat? – Mga sungay ng usa

(You may be an expert and wise
And studied long;
Which tree in the forest
Has branches but not roots?) – Horns of a deer
58. Hindi tao, hindi hayop

Nagsasalita ng Tagalog. – Ponograpo

(Not human, not animal
Speaks Tagalog) – Phonograph

[p. 12]

59. Hanggng liig kung mababaw

Kung malalim ay hanggang baywang. – Tubig sa tapayan

(It is up to the neck when shallow
But up to the waist when deep.) – Water in a jar
60. Kung kailan ko pinatay

Saka humaba ang buhay. – Kandila

(When I killed it, life became longer.) – Candle

61. Dalawang magka-ibigan

Unahan nang unahan. – Ang dalawang paa

(Two friends always running after the other.) – Two feet
+ 62. Mayroon akong alipin

Sunod ng sunod sa akin. – Anino

(I have a slave
That follows me always.) – Shadow
63. Apat katao

Iisa ang sombrero. – Bahay

(Four persons have only one hat.) – House
64. Bahay ni kaka

Hindi matingala. – Noo

(My elder brother’s house cannot be looked up at.) – Forehead
65. Naunang umakyat

Nahuli sa lahat. – Bubong ng bahay

(The first to climb
The last to come.) – Roof of the house
66. Puno’y layu-layo

Dulo’y tagpu-tagpo. – Bahay

(The trunks are far apart
But the top joined each other.) – House
67. Malayo pa ang sibat, nganga na ang sugat. – Bibig
(The spear is still far
The wound is already wide.) – Mouth
68. Bahay ni Ka Huli
Haligi’y bali-bali
Ang bubong ay kawali. – Alimango

[p. 13]

69. Wala sa langit, wala sa lupa

Ang dahon ay sariwa. – Kiyapo

(Not in the sky, not on earth
But the leaves are fresh.) – Species of floating plant on fresh water.
70. Eto na ang magkakapatid

Nag-uunahang pumanhik. – Ang mga paa (lumalakad).

(Here are the brothers (sisters) who
Compete [with] each other in going in
[and] going up.) – The feet when walking
71. Nang wala pang ginto

Ay doon nagpalalo,
Nang magkaginto-ginto
Ay doon na nga sumuko. – Palay

(When it had no gold, it was proud
When it possessed gold, it surrendered.) – Unhusked rice
72. Bugtong kong “pak”

Turingan mo agad. – Paksiw

(My riddle “pak”
Answer it immediately.) – A native dish of fish or meat or vegetables sauced and steeped in vinegar.
73. Dalawang bulang sinulid

Umaabot hanggang langit. – Dalawang mata

(Two balls of thread
Reach the sky.) – Two eyes
74. Limang magkakapatid

Tigi-tigisa ng silid. – Daliri

(Five brothers (sisters)
Each has a room.) - Finger

[p. 14]

75. Habang iyong kinakain

Lalo kang gugutumin. – Purga

(While you are eating
The more you get hungry.) – Purgative
76. Di man isda, di man itik

Nakakahuni kung ibig. – Palaka

(It is not a fish, it is not a duck,
It can swim when it likes.) – Frog
77. Ulo ng prinsipe

Tadtad ng aspili. – Bunga ng bangkal

(The head of a prince
Is full of pins.) – A specie of tree (Narcocephalus orientales)
78. Naligo si Isko

Hindi mabasa ang ulo. – Tapon

(Isko took a bath
Without wetting his head.) – Cork
79. Tinaga ko sa puno

Sa dulo nagdurugo. – Gumamela

(I struck at the trunk
It bled on top.) – Gumamela
80. Ako’y nagtanim ng saging

Sa tabi ng Birhen. – Kandila

(I planted a banana plant
Under the Virgin.) – Candle
81. Walang laman ang tiyan

Nguni’t malakas sumigaw. – Kampana

(The stomach is empty
Yet it shouts loud.) – Bell
82. Magtag-ulan at magtag-araw

Sang tuhod ang salwal. – Manok

Rain or shine
The pants are till the knees. – Chicken

[p. 15]

P R O V E R B S    and    S A Y I N G S
Gathered by

ELISEO R. BACALAO
Head Teacher, Putol-Guinhawa Elem. School

Heredity and Parental Duty

1. The young crab crawls in the same way as its elders.
(Kung ano ang gapang ng alimasag,
Ay siyang gapang ng sikat-sikat [unsure, blurred].)
2. Though we may not inherit wealth, we should inherit good manners.
(Di man magmana ng ari,
Magmana ng ugali.)
3. “As ye sow, so shall ye reap.”
(Kung ano ang pananim
Ay siyang aanihin.)
4. A young twig may be bent easily; but when it becomes large and old, it is difficult to make it straight or change it.
(Ang kahoy na liko’t buktot
Hutukin hanggang malambot,
Kung lumaki at tumayag,
Mahirap ang paghutok.)
5. Spoil the child and you cause grief to his mother.
(Anak na palayawin
Ang magulang ang patatangisin.)
6. Even if the child drowns, the indulgent parents will not save him for fear of giving him pain.
(Ang anak ay malunod man,
Di sagipin ng magulang
Takot na baka masaktan.)
7. However well we take care of a pig,
It will always wallow in mire.
(Pakamahalin man ang hayop na baboy,
Pag gala’y sa dumi lagi rin ang gulong.)
8. It is easy to be born,
It is hard to become a man.
(Madali ang maging tao,
Mahirap ang magpakatao.)

PART I | PART II | PART III | PART IV

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Data of the Barrio of Guinhawa and Its Neighboring Barrios,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post