Taysan, Batangas: Historical Data Part III - Batangas History, Culture and Folklore Taysan, Batangas: Historical Data Part III - Batangas History, Culture and Folklore

Taysan, Batangas: Historical Data Part III

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART III

PART I | PART II | PART III

[p. 11]

lished.

1946-1947
1948-1951
1952-
Mr. Glicerio Ramirez
Atty. Montano T. Viril
Mr. Glicerio Ramirez
Thru Appointment
General Election
General Election

Officials of the present Municipal Government of Taysan:

Mr. Glicerio Ramirez
Mr. Jose C. Reyes
Mr. Basilio Perez
Mr. Mariano Ebreo
Mr. Ambrosio Malaluan
Mr. Segunco Aclan
Mr. Jesus Valdez
Mr. Eladio Hornilla
Mr. Valeriano Amada
Mr. Ceferino Hernandez
Mr. Lorenzo C. Acosta
Mr. Calixto Conti
Mr. Adriano Viceral
Mr. Joaquin Macalalad
Atty. Adriano Gonzales
Dr. Jeremias Cordero
Mr. Bartolome Pascua
Mr. Briccio Carandang
Mr. Roberto Virrey
Mr. Catalino Marquez
Mr. Francisco Ona
Mr. Marcelo Masilang
Mr. Gregorio Zara
Municipal Mayor
Mun. Vice-Mayor
Mun. Councilor
Mun. Councilor
Mun. Councilor
Mun. Councilor
Mun. Councilor
Mun. Councilor
Mun. Secretary
Mun. Treasurer
Mun. Chief Clerk
Clerk, Treas. Office
Clerk, Treas. Office
Clerk, Treas. Office
Judge, Municipal Court
Charity Physician
Asst. Sanitary Inspector
Chief of Police
Sergeant, Mun. Police
Policeman
Policeman
Policeman
Policeman

[p. 12]

Taysan is at present a third class municipality whose income is around twenty thousand pesos annually. It has a complete elementary school in the central under the tutorship of 12 teachers. We have a newly-built Catholic church under an Italian priest. We have a good provincial road and a charity clinic with a charity physician.

The people are industrious, tolerant, thrifty and peaceful.

[p. 13]

HERE ARE SOME PROVERBS AND SAYINGS OF THE PEOPLE OF THE POBLACION

1. Kung ano ang pananim, siyang aanihin.

As ye sow, ye shall reap.

2. Ang kahoy, kung liko’t buktot, hutukin hanggang malambot,

Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.

A young twig may easily be bent, but when it is already big,
And old, it will be difficult to make it straight or change.

3. Anak na palayawin, ina ang patatangisin.

Spoil the child and you cause grief to his mother.

4. Ang tubig ma’y malalim malilirip kung lipdin, itong budhing magaling maliwag pag hanapin.

It is easier to empty the bottom of the sea than to find a true and most sincere friend.

5. Walang sumisira sa bakal kung di ang kalawang.

Nothing destroys iron but its own rust.

6. Kaibigan kung mayroon, kung wala ay patapun-tapon.

A friend in need is a friend indeed.

7. Ang sinta’y parang gamot, parang gayuma ang loob.

Love is a powerful potion which cures most of our infirmities.

8. Ang tunay na pag-ibig hanggang sa huli ang tamis.

True love remains sweet to the end.

9. Ang pag-aasawa ay di biro gaya ng kanin mailuluwa mo kung mapaso.

Marriage is not like hot rice which can be expelled out if it burns your mouth.

10. Walang matimtimang babae sa matiagang lalaki.

The most reserved woman gives way to [a] persistent lover.

[p. 14]

11. Madulas ang paa, duwag ang dila.

Better a slip of the feet than a slip of the tongue.

12. Ang maniwala sa sabi, walang bait na sarili.

He who believes in hearsay lacks good judgement.

13. May mahinhing talipandas at may dalahirang banayad.

Some are boisterous and sound in character, others seemingly noble yet rotten to the core.

14. Matalas man ang tabak, mapurol kung nakasakbat.

A keen sword becomes dull if it remains sheathed in the scabbard.

15. Ang palalong walang tuto, api saan man tutungo.

A vain presumptuous man finds himself despised everywhere.

16. Walang masamang kanya, walang mabuting sa iba.

Some believe that their own things are always superior to others’.

17. Kung anong taas ng pagkadakila, siya ring lagapak kung marapa.

The greater the height, the greater the fall.

18. Mayaman ka man at marikit, mabuti sa pananamit, kung walang sariling bait, walang halagang gahanip.

You may be rich and elegantly dressed, but lacking good judgement, you would not be worth much.

19. Ang umilag sa panganib ay di kaduwagang tikis.

To run away from danger is not cowardice.

20. Walang babad na kahoy na di nagliyab kapag nadarang ng apoy.

A piece of wood left for a long time immersed in water will catch fire if constantly heated.

21. Ang may gawang buktot, nagtatakbo’g sumusukot, nagdadalang takot, walang sumusubok.

A guilty conscience runs and hides away. It is ever fearful although no one pursues or detects it.

[p. 15]

22. Marunong man ang matsing, napaglalangan din.

No matter how wise one monkey is, he can still be deceived.

23. Ang karunungan, daig ang kabatiran.

Experience is better than knowledge.

24. Ang tunay na bakal ay sa apoy nakikilala.

A true steel is best tested through heat and fire.

25. Kung minsan, ang awa ay iwa.

Sometimes, our kindness is repaid with ungratefulness.

26. Walang tumangan ng palayok na di naulingan.

He who handles a rice pot will have grimy hands.

27. Taong hindi magkuhang sangguni, may dunong ma’y tantong mali.

No man is really wise who refuses to heed good advice.

28. Gumagapang ang kalabasa, naiiwan ang bunga.

The vine of the squash is creeping, leaving its fruit behind.

29. Mahuli man ang magaling, naihahabol din.

A good thing is never too late and is always welcome.

30. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.

There is no use for the hay if the horse is already dead.

31. Ugali ng matanda nilulubos kung magwika, bago’y noong sila’y bata, kahunghanga’y di kawasa.

It is the nature of old people to be critical and exacting of the young, forgetting the past and ignorance.

32. Ang umibig ng langit magtiis ng madlang sakit.

He who desires to reach heaven must bear great sufferings.

33. Ang liksi ay daig ng maagap.

Punctuality is superior to dexterity.

34. Malakas ang loob, mahina ang tuhod.

The spirit is willing, but the flesh is weak.

[p. 16]

35. Kung ano ang bukang bibig, siya ang laman ng dibdib.

We generally speak from the fullness of our heart.

36. Labis sa salita, kung sa gawa.

Lots of fine talk, but there is lack of work.

37. Ang ari sa sarili, ang puri sa marami.

Our own property is ours exclusively but our honor we share with others.

38. Ang taong mapagdalita, sasapit sa madlang tuwa.

A man inured to sufferings will reap great happiness in the end.

39. Ang marahang pangungusap, sa puso’y nakakalunas.

A soft answer turneth away wrath.

40. Utang din bagama’t munti, at ang utang na loob ay di mabibili ng salapi.

A favor no matter how small, it is a debt we must never forget since no money could ever repay it.

41. Wika’t batong ihagis mo, di magbabalik sa iyo.

42. Malapit ma’t di lakarin, hindi mararating, malayo ma’t lakarin, mararating din.

We shall not reach our destination if we do not move toward it.

43. Huag kang maglingon-lingkod dito sa bayang marupok, parang palaso at tunod sa lupa ding manunulog.

Magtipon kang maaga, huag dumating ang araw huwag kang ngumapal.

Begin to save early in life, so that you will have something in the day of need and scarcity.

PART I | PART II | PART III

Notes and references:
Transcribed from “Historical Data of the Municipality of Taysan,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post