Malvar, Batangas: Historical Data Part V - Batangas History, Culture and Folklore Malvar, Batangas: Historical Data Part V - Batangas History, Culture and Folklore

Malvar, Batangas: Historical Data Part V

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART V

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V

[p. 22]

PROVERBS AND SAYINGS

1. Sa paghahangad ng kagitna,

Isang salop ang nawala.

2. Kung ano ang binara, siyang idiripa.

3. Walang utang na hindi pinagbabayaran.

4. Utos na sa pusa, utos pa sa daga.

5. Pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga.

6. May taynga ang lupa, may pakpak ang balita.

7. Munti ma’t matindi, daig ang malaki.

8. Ang taong malikot nakahihipo ng ikot.

9. Kung sinong matiyaga, siyang nagtatamong palad.

10. Sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan.

11. Hindi tutubo ang kabuti ng walang katabi.

12. Ibang pare, ibang ugali.

13. Kung saan ang hilig ng kahoy ay doon nabubuwal.

14. Ang kapalaran ko’y di ko man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang sa akin.

15. Ang pagkakataon ay daig ang pinagtiyap.

16. Kung ano ang tugtog ay siyang sayaw.

17. Ang masama sa iyo ay huwag mong gagawain sa iba.

18. Kung anong hinala ay siyang gawa.

19. Kapag maaga ang lusong ay maaga ang ahon.

20. Ang umilag sa panganib ay di karuwagang tikis.

21. Ang taong nagigipit, sa patalim ma’y nakapit.

22. Tuso man ang matsin, napaglalangan din.

[p. 23]

23. Walang masamang kanya, walang mabuting sa iba.

24. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

25. Pag napipita ang darak ay mahal pa kay sa bigas.

26. Malakas ang loob, mahina ang tuhod.

27. Lumalao’y bumubuti na sama pa sa rati.

28. Ako ang nagsaing, iba ang kumain.

29. Maganda sa tingin, nakahihiring kung kanin.

30. Biru-biro kung sanglan, totoo kung tamaan.

31. Ang pili nang pili ay nakatagpo ng bungi.

32. Ang katapat ng langit ay pusali.

33. Walang matimtimang birgen sa matiyagang manalangin.

34. Walang mailap na pugo sa matiyagang magsilo.

35. Walang aayaw na dalaga sa patong-patong na dilata [de lata?].

36. Lumalakad ang kalabasa, naiiwan ang bunga.

37. Taong walang kibo, nasa loob ang kulo.

38. Ang maglakad ng matulin kung matinik ay malalim.

39. Walang mataas na bakod sa taong natatakot.

40. Ang matibay na kalooban ang lahat ay nagagampanan.

41. Kung pukulin ka ng bato, ang iganti mo’y puto.

42. Kung ano ang ginawa mo, siyang gagawain sa iyo.

43. Kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib.

44. Kapag ang tubig ay malalim, ang ilog ay matining.

45. Kapag ang agos ay maingay, ang ilog ay mababaw.

46. Sa lahat ng gubat ay may ahas.

[p. 24]

47. Kapag talagang palad ay sasampa sa balikat.

48. Lumilipas ang kagandahan nguni’t hindi ang kabaitan.

49. Ang mahirap kunin ay masarap kanin.

50. Magbiro ka na sa lasing, huwag lamang sa bagong gising.

51. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.

52. Taong hindi nakasusugat, matipid kung mangusap.

53. Sa langit lumura, sa mukha tumama.

54. Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin.

55. Ang walang pagod magtipon, walang hinayang magtapon.

56. Ang taong nagigipit, sa patalim ma’y nakapit.

57. Malakas ang bulong sa sigaw.

58. Ang malinis na kwenta ay mahabang pagsasama.

59. Kung sino ang palasumpain ay siyang sinungaling.

60. Pag ang sakit ay malaki, ang pangako’y marami.

Kung gumaling at umigi, Diyos ma’y di masabi.

61. Walang sunog na tutong sa taong nagugutom.

62. Ang kasipagan ay kapatid ng kayamanan.

63. Pagkaraan ng ulap, lilitaw ang liwanag.

64. Sa maliit na dampa nagmumula ang dakila.

65. Kapag tinawag na utang, sapilitang babayaran.

66. Ang di marunong magbata, walang hihinting ginhawa.

67. Nakikita ang butas ng karayom nguni’t hindi nakikita ang butas ng palakol.

[p. 25]

OTHER PROVERBS AND SAYINGS

1. Desire not what is not attainable.

2. A man without money is like a bird without feathers.

3. Bad trees produce no fruit.

4. Don’t fling up a stone, it may fall on your head.

5. Wake not those who are sleeping.

6. Lift up your eyes, and you will see the stars.

7. He carries his heart in his hands. (The pretender)

8. The poor have no nurse.

9. Let the governors govern.

10. A long tongue ought to be clipped.

11. Let him make a song or sing on (to the pretender).

12. The cries of the wretched will reach Heaven.

13. Tell a lie to find the truth.

14. The monkey, however richly dressed, is but a monkey.

15. An insult is a thorn that pierces the heart of an honorable man.

16. Sow not among the stones.

17. He who speaks with a full mouth will not be understood.

18. A house with sugar will attract ants.

19. The fruit is the deed; the flower the word.

20. If you scold me, why with so much noise?

21. Weak men, by helping aid

Of the mighty, strong are made.

[p. 26]

METHODS OF MEASURING TIME, SPECIAL CALENDARS

The people of this community during the past has some ways of measuring time which they still believe true today, although they are not as accurate as what we have at present. They are the following:

1. The first crowing of the cock in the early part of the night tells it is nine o’clock; the second crowing is midnight; the third crowing is four o’clock in the morning; and when the crowing is in rapid succession, it is already dawn.

2. When the leaves of the acacia drop down, it is two o’clock in the afternoon; when the leaves close, it is six o’clock in the afternoon.

3. When the sun is rising, it is six o’clock in the morning; when it is over our heads, it is twelve o’clock noon; and when it is setting, it is six o’clock in the afternoon.

4. The different positions of the shadows tell the different times of the day.

5. The position of the particular star at night.

6. When the flowers of the patola bloom in the morning, it is ten o’clock, and when in the afternoon, it is two o’clock in the afternoon.

7. When the owl hoots, it is five o’clock in the morning.

8. Special Calendars –

Hot SeasonJanuary to March
Rainy SeasonMay to August
Harvest SeasonSeptember to October
All Saints DayNovember
Christmas SeasonDecember
LentFebruary to April

[p. 27]

OTHER FOLK TALES
N o n e

Part Three: Other Information

INFORMATION ON BOOKS AND DOCUMENTS TREATING OF
THE PHILIPPINES AND THE NAMES OF THEIR OWNERS

N o n e

THE NAMES OF THE PHILIPPINE AUTHORS BORN OR
RESIDING IN THE COMMUNITY, THE TITLES AND
SUBJECTS OF THEIR WORKS, WHETHER PRINTED
OR IN MANUSCRIPT FORM, AND THE
NAMES OF THE PERSONS POSSESSING THEM

N o n e

FERNANDO M. SILVA
Chairman

PABLO REYES
Member

LEON LAT
Member

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Life of the People of Malvar, Batangas,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post