Tuy, Batangas: Historical Data Part Part V - Batangas History, Culture and Folklore Tuy, Batangas: Historical Data Part Part V - Batangas History, Culture and Folklore

Tuy, Batangas: Historical Data Part Part V

Historical Data graphic
Historical data from the National Library of the Philippines.

PART V

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V | PART VI

[p. 15]

3. If, while eating, one among them happens to be the victim of a meat or fish bone stuck into his throat, anyone except the victim must run to the kitchen and turn over any object he may see there.
VII. In Taking a Bath
1. A person who takes a bath on Tuesdays and Fridays stand the risk of getting ill seriously.
2. A person should not take a bath on days when the moon is on its last quarter for it may happen that he may get sick.
3. Taking a bath on Good Friday is not good.
VIII. In Traveling
1. A person, while on his trip meets a black cat or sees a black butterfly, should not continue the travel because a great danger awaits him.
2. One shall not leave if there is someone dead in the house or in the neighborhood.
3. One shall not leave while eating in the house is not finished yet.
IX. In Buying a Pig
1. One who buys a pig must drink at least a glass of water while tying the pig at home in order that the pig may grow healthy.
2. In order that the pig may keep on staying in a fixed place, the first vowel removed must be buried under the stairway.
X. On Death
1. If there is a dead person in the house, the family must avoid sweeping the floor because to do so would mean to wish another death to befall in the family again.
2. In dressing up the corpse, if the person dressing happens to feel that the corpse is soft, it means that another member of the family would soon follow.
3. Prior to the interment, the dirty plates must not be placed on top of the other, otherwise death shall be frequent in the family.
4. Before the eighth day, the family is restrained from eating vegetables of the vine family to prevent frequent deaths in the family.

[p. 16]

Popular Songs, Games and Amusements

I. Popular Songs

a. Chit-Chiritchit
Chitchiritchit, alibangbang, salaginto at salagobang.
Ang babae sa lansangan, kung gumiri’y parang tandang.
Ang anak ni Tandang Liloy
Masama ang amoy.
b. Telebok, telebok, telebok
Tatanggi pa’y subok
Sa puno ng mangga
Duon nakatumbak.
c. Ako ay nagtanim, isang punong kahoy,
Namunga kanina, nahinog kahapon,
Talaga ng Dios, tinutok ng ibon,
Nalaglag sa puno, sa dulo gumulong.

AKO AY NAGTANIM

song chords

[p. 17]

song chords
II. Popular Songs, Games, and Amusements
A. Punong Halamanan
This game is played when there is a dead person. 1 player is selected as the king and the female players are named after flowers, while the male players are given names of trees. Other names may be used. The game begins, thus: “May kulasisi ang hari, nakawala’t nakalipad, dumapo sa jasmin.” The girl named jasmin replies quickly, “Wala rito,” whereupon the king asks, “Nasaan?” The named player answers by pointing at any of the players included in the game. The game progresses following the same procedure. In the event that the player fails to answer at once, she is counted among those who will receive punishments. An article or anything is given to the king as a forfeit. When many forfeits are collected, the punishments are meted out. A player can be asked to sing, to recite a poem or perform anything that will satisfy the king. When all the punishments are meted out, the game begins all over again.
B. Palakad ng Tabo
Another favorite game is “Palakad ng Tabo.” A coconut shell and a can are used in this game. One player is designated as a leader. Another person not included in the game beats the can. Then, the coconut shell goes around. When the can is struck, the person holding the coconut shall have to pay a forfeit, either to sing a song or recite a poem or anything that will satisfy the leader. The game begins all over again.

[p. 18]

C. Patintero
The players may be from 4 to 8. Lines are drawn on the ground in the form of a rectangle. If there are 6 players, this rectangle is divided into 2 blocks approximately 2 meters by 3 meters. The players are divided into two groups of three players each. On group acts as “It.” Each “It” occupies one of the three main lines and tries to tag the members of the other group when they enter the block. The other group tries to pass the line and enter the first block. If the players succeed in entering the rectangle and in returning to the place where they started, they win the game. When one of the players is tagged, then that group becomes the “It.”
D. “Pong” or the King Can
This game may be played by 4 up to 15 children. The children secure a milk can and select one as “It.” Then, one of the players kicks the can as far as he can, and all the players hide. He “It” gets the can and puts it in its place. Then, he looks around to see some of the players. If he sees one player, he points at the player and shouts “Pong” with his foot on the can. Then he kicks the can and the player who was caught becomes the “It.” In case he shouts “Pong” when he is far from the can, and one of the other players kicks the can, he becomes the “It” again.

Mga Bugtong at Palaisipan

1. Alin dito sa mundo malaki pa ang mata sa ulo? (tutubing)
2. Isang mahabang mabilog, kwarto-kwarto ang loob. (kawayan)
3. Hindi tao, hindi pari, nagsusuot ng sari-sari. (sampayan)
4. Isang bi-as na kawayan, punong-puno ng kamatayan. (baril)
5. Bumili ako ng alipin, mataas pa sa akin. (sumbrero)
6. Buhok ng pari, hindi mawahi. (tubig)
7. Maraming mata nguni’t hindi nakakakita. (pinya)
8. Kung gabi ay dagat, kung araw ay bumbong. (banig)
9. Mayroong limang tao na naglalakad. Ang isa ay bunot ang espada at ang apat ay wala. Sila ay napalaban. Bakit hindi lumabas ang taong may dalang bunot na espada? (Ang espada ay “bunot” ng niyog.)
10. Manok kong puti, maghapon sa baliti [balete], nagpakitang giri. (araw)
11. Baboy ko sa kaingin, nataba’y walang pakain. (kamote)
12. Sibat ni Adan, hindi mabilang. (ulan)
13. Nagtago si Pedro, labas ang ulo. (pako)
14. Lingus-lingusin, hindi abutin. (taynga)
15. Sarsang hindi mapagsawsawan, parilyang hindi mapaglutuan. (sarsaparilya)
16. Tatlong magkakapatid matatag sa init. (tungko)
17. Wala sa langit, wala sa lupa, dumadahon ng sariwa. (dapo)
18. Alisto ka pandak, papatungan ka ng mabigat. (dikin)
19. Tubig sa ining-ining, hindi mahipan ng hangin. (tubig ng niyog)
20. Alin dito sa mundo, nalakad ng walang ulo. (katang)

[p. 19]

21. Dalawang magkumpari, mauna’t mahuli. (paa)
22. Masama ang ngalan, masarap ang laman (baboy)
23. Malayo pa ang sibat, nganga na ang sugat. (bibig)
24. Nanganak ang birhen, nanlaglag ang lampin. (puno ng saging)
25. Kung bago ay mahuna, matibay kung saluma. (pilapil)
26. Kalabaw ko sa Maynila, abot dito ang unga. (ugong)
27. Isang biging palay, sikip sa buong bahay. (ilaw)
28. Magtag-ulan at magtag-init, hanggang tuhod ang bayakis. (manok)
29. Nanganak si Adan, sa tuktok nagdaan. (saging)
30. Trak ng pari, nagpauli-uli. (duyan)
31. Isang bayabas, pito ang butas. (ulo)
32. Umiiyak walang mata, natindig walang paa. (kandila)
33. Namunga muna bago namulaklak. [blurred]
34. Binuksan ko ang bintana, ang sundalo ay naghiga. (posporo)
35. Nang hawak ko ay patay, nang ihagis ko ay nabuhay. (trumpo)
36. Baston ng kapitan, hindi mahawak-hawakan. (ahas)
37. Nang maglihi’y namatay, nang manganak ay nabuhay. (siniguelas)
38. Naibigan pa ang basag kay sa buo’t walang lamat. (kamatsili)
39. Nagtanim ako ng dayap sa gitna ng dagat, iisa ang nagkapalad. (dalaga)
40. Alin ang masarap sa manok? (mais)
41. Bakit natin isinasara ang durungawan kung gabi? (pagka’t nakabukas)
42. Dalawang tindahan, sabay buksan. (mata)
43. Bahay ni kaka, hindi matingala. (nuo)
44. Kamay ng Kastila, punong-puno ng ligata. (pipino)
45. Mag-asawang magsingliyag araw-gabi, magkaharap kaya hindi magkalapat nasasaalaala [uncertain word, blurred] ang anak. (hagdan)
46. Bahay ni kumari, iisa ang haligi. (payong)
47. Mayroong mag-ama. Anong pangalan ng ama? (anong)
48. Tinting na uling nabibitin, puwera duhat nakakain. (kalumpit)
49. Walang puno, walang ugat, humihitik ang bulaklak. (bituin)
50. Hindi Linggo. Hindi pista. Nagladlad ang bandera. (dahon)

Proverbs and Sayings

1. The young crab crawls in the same way as its elders.
(Kung ano ang gapang ng alimasag, ay siyang gapang ng sikatsikat.)
2. Though we may not inherit wealth, we should inherit good manners.
(Di man magmana ng ari, magmamana ng ugali.)
3. What ye sow, so shall ye reap.
(Kung ano ang pananim ay siyang aanihin.)

PART I | PART II | PART III | PART IV | PART V | PART VI

Notes and references:
Transcribed from “History and Cultural Data of the Municipality of Tuy,” 1953, online at the National Library of the Philippines Digital Collections.
Next Post Previous Post