BASAHIN SA FILIPINO! Maaaring basahin ang pahinang ito sa FILIPINO. Gawin lamang i-click ang salitang "TRANSLATE" sa kanang bahagi sa itaas at piliin ang pagsalin mula Ingles sa Filipino.
June 29, 2020

World War II Documents

This page contains links to transcriptions of World War II documents specific to military operations conducted in the Province of Batangas. The original documents have been downloaded from credible sources such as the United States National Archives and transcribed intended for the use and benefit of teachers, students and researchers on the topic of World War II in Batangas.


If you wish to make a donation to Batangas History, click on the Donate button below:


Leave a comment: